Download

Pdf, 4,2 MB

×

Download bestand

Aan de slag met een beheercoöperatie

Handreiking voor corporaties

Sinds de herziene Woningwet in 2015 hebben bewoners het recht om te onderzoeken of zij een wooncoöperatie kunnen oprichten. In de praktijk is de beheercoöperatie de meest voorkomende variant van de wooncoöperatie. Bij die variant nemen bewoners niet het vastgoedeigendom van de corporatie over. Wel krijgen ze vergaande verantwoordelijkheden in onderhoud en verhuur. Deze handreiking biedt handvatten voor corporaties als een initiatief bij hen aanklopt.

Vervolg op het ‘Vijfstappenplan voor corporaties’

Deze handreiking is een aanvulling op eerdere publicaties. Aedes en Platform31 stelden in 2016 de publicatie De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties op waarin het keuzeproces voor één van de varianten van de wooncoöperatie centraal staat. Nu blijkt dat de beheercoöperatie de meest gekozen variant is, ontbreken echter nog handvatten voor corporaties over het oprichtingsproces ervan. Deze handreiking is daarop een antwoord en belicht de te nemen stappen, het proces en mogelijk te nemen keuzes van de corporatie op het moment dat duidelijk is dat er een collectief van bewonerss is die een beheercoöperatie wilt oprichten.

Sjablonen

In de bijlage van de handreiking zijn verschillende sjabloonovereenkomsten en verschillende sjabloondemarcatielijsten opgenomen. Deze sjablonen kunt u ook als losse documenten downloaden.

Cover beheercooperatie

Kennisdosier

Meer informatie vind u in het kennisdossier De wooncoöperatie.