Publicatie Wooncoöperaties

Taxatierichtlijn wooncoöperaties

30 augustus 2023
De wooncoöperatie (of coöperatieve woonvereniging) is een relatief onbekend concept in Nederland. Dat heeft tot gevolg dat het moeilijk is om de waarde van het vastgoed ervan te bepalen. Om dit probleem aan te pakken, is een nieuwe taxatierichtlijn ontwikkeld, de eerste in zijn soort.

Auteur(s)

Joël Scherrenberg, Gerben Kamphorst en anderen

Deze taxatierichtlijn is bedoeld voor drie doelgroepen:

  1. voor registertaxateurs om zo objectief en onafhankelijk mogelijk de marktwaarde te kunnen vaststellen;
  2. voor de (aanstaande) huurders van een wooncoöperatie;
  3. voor verschillende instanties die betrokken kunnen zijn bij wooncoöperaties, waaronder verkopende partijen (woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen), financiers en de gemeente in haar publiekrechtelijke rol.

De waardebepaling van wooncoöperaties

De marktwaarde wordt gebruikt als uitgangspunt voor de waardering van het vastgoed van een coöperatie. Als er binnen afzienbare tijd een nieuwe bestemming voor het gebouw wordt verwacht, wordt de waarde gebaseerd op toekomstig gebruik. Tot zover is dit vergelijkbaar met andere taxaties.

Echter, wooncoöperaties hebben specifieke aandachtspunten die de waardebepaling beïnvloeden. De taxateur moet het waarde-effect van deze bijzondere aspecten kwantitatief inzichtelijk maken om ervoor te zorgen dat de waardering marktconform is. Deze bijzondere aspecten kunnen variëren, zoals de beoogde doelgroep, toewijzingsregels, huurvoorwaarden en bepalingen die de verkoop belemmeren. Er zijn geen standaard rekenregels en kengetallen voor deze aspecten, maar het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ voor woningcorporaties kan dienen als basis. De bijzondere uitgangspunten maken dat de marktwaarde bij een wooncoöperatie lager zal uitvallen dan bij een commerciële marktwaarde.

Duidelijke richtlijnen

Deze taxatierichtlijn biedt duidelijke richtlijnen voor alle betrokken partijen bij het bepalen van de waarde van vastgoed voor coöperatief woongebruik. Daarmee is deze taxatierichtlijn de eerste in zijn soort. Wij hopen dat meer duidelijkheid leidt tot minder discussie over de waarde van een bepaald object, en dat de richtlijn op die manier bijdraagt aan een snellere realisatie van wooncoöperaties.

Taxatierichtlijn wooncoöperaties

Taxatierichtlijn wooncoöperaties

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan