Podcast31: Onderzoek voor de woonzorgvisie

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg.

De woonzorgvisie is een belangrijke basis om te werken aan concrete acties om de groeiende groep ouderen, maar ook mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen, voldoende te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Met een woonzorgvisie werken gemeenten en hun partners aan een gezamenlijke aanpak door op basis van de lokale woonzorgopgave ambities te vertalen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg.

In de eerste aflevering van deze podcastreeks zoomen we in op onderzoek voor de woonzorgvisie. George de Kam (emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt), Martijn Beek (wethouder Veenendaal), Arjen van Drunen (wethouder Breda), Evert Leideman (directeur DeltaWonen) en Karin Dumasy (Stadsdorp Elsrijk, Amstelveen) delen hun visies en ervaringen. Gespreksleider is Dore van Duivenbode.

#1 Onderzoek voor de woonzorgvisie

Deze podcast is onderdeel van het kennis- en leertraject Woonzorgvisie, voor gemeentelijke beleidsstrategen en kwartiermakers en hun samenwerkingspartners. Platform31 ontwikkelde dit leertraject met de ministeries van VWS en BZK, VNG, G40, het ondersteuningsteam Wonen en Zorg, en de Taskforce Wonen en Zorg.

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

In 2022 organiseert Platform31 twee kennis- en leertrajecten voor gemeenten:

U kunt zich nog aanmelden voor het 2e traject!