Podcast31: Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag is onze rode draad in de Podcast31-reeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. Centraal staat de woonzorgvisie, de basis om een groeiende groep ouderen en mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Met een woonzorgvisie werken gemeenten en hun partners aan een gezamenlijke aanpak.

In de derde aflevering van deze podcastreeks zoomen we in op samenwerken om tot een goede, breed gedragen woonzorgvisie te komen én uit te voeren. Dat vraagt niet alleen om samenwerking binnen gemeenten, maar ook tussen gemeenten, wooncorporaties, zorgorganisaties, marktpartijen én bewoners. Hoe betrek je alle partijen? Hoe zorg je ervoor dat er niet langs elkaar, maar mét elkaar wordt gewerkt? Wat is er op dit vlak nodig?

Dore van Duivenbode gaat in gesprek met:

  • Trix van Os, directeur-bestuurder van zorgorganisatie Alerimus;
  • Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en sport, gemeente Delft;
  • Frans Grobbe, proces-begeleider van AO organisatieontwikkeling en expert op het gebied van meerpartijensamenwerking

#3 Meerpartijensamenwerking bij ontwikkelen en uitvoeren van de woonzorgvisie

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

Deze podcast is onderdeel van het kennis- en leertraject Woonzorgvisie, voor gemeentelijke beleidsstrategen en kwartiermakers en hun samenwerkingspartners. Platform31 ontwikkelde dit leertraject met de ministeries van VWS en BZK, VNG, G40, het ondersteuningsteam Wonen en Zorg en de Taskforce Wonen en Zorg.

In 2022 organiseert Platform31 twee kennis- en leertrajecten voor gemeenten:

  1. Kennis- en leertraject woonzorgvisie
  2. Van woonzorgvisie naar uitvoering (start september 2022)

U kunt zich nog aanmelden voor het 2e traject!


Meer informatie over