Maatschappelijk grondbeleid inzetten voor woonvarianten senioren

De betaalbaarheid van gebiedsontwikkeling staat flink onder druk. Dat belemmert het realiseren van onze woonwensen, onder meer die van senioren. Nieuwe woonvarianten voor deze doelgroep en andere gewenste maatschappelijke doelen worden realiseerbaar door een andere benadering van grond-, vastgoed- of ontwikkelbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Guido Mertens, expert grondbeleid introduceert het concept van maatschappelijk grondbeleid als integraal afwegingskader. Hij laat de maatschappelijke waarde meewegen in een ontwikkeling. ‘Zie gebiedsontwikkeling als investeringsproject en baseer deze op een impactanalyse’. Breng de maatschappelijke effecten in beeld en zet die af tegen de financiële. Kijk daarbij niet alleen naar de impact op grondexploitatie, maar ook op andere posten op de gemeentebegroting, zoals die van het sociaal domein. Maatschappelijk grondbeleid lost de publieke financiële tekorten bij ruimtelijke projecten niet op. Maar kan er wel voor zorgen dat de gewenste ontwikkelingen toch gerealiseerd kunnen worden als we de maatschappelijke waarde mee laten wegen in een ontwikkeling. Een gemeente kan hierin de regie nemen.

Hoe werkt dat?

Kies voor situationeel grondbeleid en zet per ontwikkeling de maatschappelijke effecten af tegen de financiële effecten die landen in de gemeentebegroting. Breng in beeld wat de aanleidingen voor de ontwikkeling zijn. Zo wordt duidelijk of de behoefte voor een ontwikkeling te maken heeft met een huidige ongewenste situatie die je wilt oplossen. Of met een groeibehoefte zoals meer woningen, meer energievoorzieningen, meer werkgelegenheidsvoorzieningen. Door de aanleiding voor de ontwikkeling goed in beeld te brengen kunnen we ook goed beschrijven welke maatschappelijke ambities we hebben en hoe we daarop willen scoren. Zoek daarna het evenwicht tussen financiële haalbaarheid en optimalisatie van de maatschappelijke doelen.

Modelnota maatschappelijk grondbeleid

Download de modelnota op de website van Guido Mertens.

Terugkijken online Masterclass grondbeleid en locaties

Bekijk dan de online masterclass die Platform31 in december 2021 organiseerde over grondbeleid en locaties voor woonvarianten senioren hieronder, met onder meer Guido Mertens. Centrale vraag daarin: Hoe pakt de gemeente haar regierol als het gaat om locatieontwikkeling en grondbeleid waarmee innovatieve woonvormen voor senioren mogelijk worden.