Podcast31: Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

Vergrijzing en langer zelfstandig thuis vraagt nieuwe woonvormen. Het bouwen en ontwikkelen van woningen is vooruit kijken. Een visie op wonen, zorg en langer thuis is een eerste, belangrijke stap. Daarna komt het echte werk. Hoe zorgen we dat er ontwikkellocaties zijn om nieuwe initiatieven daadwerkelijk te bouwen, hoe kan een gemeente hierop sturen en wat maakt dat de markt er ook op inspeelt?

In deze podcast gaan we het hebben over grond en lokaal beleid om nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Maar waar zijn aantrekkelijke locaties – nabij voorzieningen en groen – te vinden, en wie lukt het om ertussen te komen? Gaat een plek naar de hoogste bieder, de eerste, of het project met het meeste draagvlak? Wie legt deze complexe puzzel? Eén ding is zeker: gemeenten hebben een sleutelrol.

In deze podcast31 gaat journaliste Dore van Duivenbode in gesprek met:

  • Guido Mertens; zelfstandig adviseur, en expert op het gebied van maatschappelijk grondbeleid
  • Nienke Miedema; adviseur wonen bij Gemeente Rotterdam
  • Samantha van Rooij; Statact en voorzitter van de kerncoalitie van het ‘Langer Thuis Akkoord Rotterdam’

#4 Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Meer weten?