Gemeente Haarlemmermeer en de Beweging naar de voorkant

Na de transities in het sociaal domein ligt nu de focus op de werkelijke transformatie en de zogeheten ‘Beweging naar de voorkant’. Wat gaat nu al goed bij deze andere manier van denken en werken en waarvan worden professionals zelf enthousiast? Tot en met december 2016 brengt Platform31 verschillende professionals met uiteenlopende achtergronden in beeld die invulling geven aan deze beweging. Aan de hand van blogs, filmpjes en nieuws.

De 2e gemeente waar we meer te weten komen over hoe de Beweging naar de voorkant vorm krijgt, is de gemeente Haarlemmermeer. We gaan op bezoek bij een leerplichtambtenaar in Hoofddorp.

De leerplichtambtenaar treedt zowel preventief als repressief op bij schoolverzuim. Uniek in Haarlemmermeer is dat de leerplichtmedewerker zelf in gesprek gaat met de jongere, breder kijkt dan alleen naar schoolverzuim en ook direct kan doorverwijzen naar noodzakelijke jeugdhulp.

Er is dus geen extra stap nodig voor een verwijzing. De jongere wordt daardoor sneller geholpen. Het Haarlemmermeers model in het sociaal domein zet de inwoner centraal, gaat sterk uit van vertrouwen en wil echt ruimte bieden aan de uitvoerende professionals.

In het onderstaande filmpje vertelt leerplichtambtenaar Wendy Drenthe over haar ervaringen met deze nieuwe manier van werken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Haarlemmermeers model, kun je contact opnemen met:

Cas Wardenaar
Teammanager Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten
023-5676761 / 06-28251638
Cas.Wardenaar@haarlemmermeer.nl