Podcast31: Afwegingen en keuzes achter woonzorginnovaties

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag is onze rode draad in de Podcast31-reeks over Toekomstbestendig wonen met zorg.

Centraal staat de woonzorgvisie, de basis om een groeiende groep ouderen en mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Met een woonzorgvisie werken gemeenten en hun partners aan een gezamenlijke aanpak door op basis van de lokale woonzorgopgave ambities te vertalen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg.

In de tweede aflevering van deze podcastreeks gaan we in op keuzes achter wooninnovaties. Grond en vastgoed voor nieuwe initiatieven zijn schaars; niet alles kan. Dus, is de businesscase toekomstbestendig? Hoe maak je de goede afwegingen? Op deze en andere vragen gaan we in vanuit het perspectief van een burgerinitiatief, een financierder en een corporatie. Dat doen we met:

  • Jan Snijders, oud voorzitter zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Hun missie: oudere bewoners, zo lang en zo zelfstandig mogelijk in het dorp laten wonen.
  • Nelleke van Olst, van Triodos Bank over het verstrekken van leningen aan collectieve initiatieven.
  • Floor Mattijssen, ketenregisseur wonen en zorg bij corporatie Trivire, over het shoppen van zorgaanbieders bij corporaties.

#2 Afwegingen en keuzes achter woonzorginnovaties

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

Deze podcast is onderdeel van het kennis- en leertraject Woonzorgvisie, voor gemeentelijke beleidsstrategen en kwartiermakers en hun samenwerkingspartners. Platform31 ontwikkelde dit leertraject met de ministeries van VWS en BZK, VNG, G40, het ondersteuningsteam Wonen en Zorg, en de Taskforce Wonen en Zorg.

In 2022 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject voor gemeenten:

Lees de artikelen