Zorggeschikt wonen voor senioren

28 juni

10:00-11:00

Voor ouderen met een complexere en intensievere zorgvraag zijn tot 2030 40.000 zorggeschikte woningen nodig. Maar wat is een zorggeschikte woning en wat is nodig om deze te realiseren? Platform31 maakte hiervoor de publicatie ‘Zorggeschikte woningen voor senioren‘. Naast het gebouw gaat het ook om een wonen-welzijn-zorg-arrangement en zorgzame gemeenschappen. Het webinar gaat hierop in.

Achtergrond zorggeschikt wonen

Zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan. Tot 2030 is de doelstelling om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen: 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken, naast 170.000 nultredenwoningen, 80.000 regulier geclusterde woningen. Van de geclusterde zorggeschikte woningen zijn er 20.000 nodig in de sociale huur.

Bij de zorggeschikte woningen gaat het niet alleen om een gedeeld begrippenkader en bouwkundige vereisten voor nieuwbouw en transformatie, maar ook om een goed samenspel met informele zorg en het stimuleren en faciliteren van zorgzame gemeenschappen. Dit alles om te komen tot een toekomstbestendig woonzorglandschap. De publicatie helpt gemeenten en ontwikkelende partijen (markpartijen, corporaties, zorgaanbieders, sociaal ondernemers en burgerinitiatief van senioren) meer zicht te krijgen op het ontwikkelen van zorggeschikte woningen en woonvormen. En helpt bij het maken van keuzes in de vormgeving ervan.

Voor wie?

(Beleids)adviseurs en strategen van gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en zorg- en welzijnsorganisaties.

Wat levert deelname jou op?

 • Duiding van de opgave zorggeschikt wonen.
 • Inzicht in de richtlijnen rondom zorggeschikte woningen en wooncomplexen.
 • Inzicht in het arrangement van wonen, welzijn en zorg.
 • Kennis van twee voorbeelden uit de praktijk.

Programma

 • Korte toelichting op zorggeschikt wonen
  Susan van Klaveren en Annette Duivenvoorden (Platform31) gaan in op de fysieke kant: wat maakt een woning en woongebouw zorggeschikt? En op de organisatorische kant van zorggeschikt wonen: het arrangement van wonen, welzijn en zorg. Ze doen dit aan de hand van de publicatie ‘Zorggeschikt wonen voor senioren’.
 • Twee praktijkvoorbeelden aan het woord
  • Leonard Smit, over het woonzorginitiatief Het Ouden Huis. Wat biedt het woonzorginitiatief concreet, hoe functioneert het en wat zijn lessen en inzichten?
  • Evelien van Veen, Woonwerk architecten gaat in op verschillende voorbeelden van zorgzame architectuur: verbinden van welzijn (sociale netwerken, bewegen, ontmoeten, eten), wonen (levensloopbestendig) en zorg (medisch, zorgnetwerk).

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan