Download

Pdf, 12 MB

×

Download bestand

Inspiratieboek: Opgaven Verbinden in de Wijk

Aan de slag met koppelkansen voor leefbaarheid en duurzaamheid

De energietransitie als vliegwiel benutten voor het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Het klinkt mooi, maar hoe krijg je het voor elkaar? Dit onderzoeken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, samen met 17 deelnemende gemeenten (en hun partners) en het Programma Aardgasvrije Wijken, sinds eind 2018 in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Het verzilveren van de zogenaamde koppelkansen gaat echter niet vanzelf. Maar het kan en dit inspiratieboek laat zien hoe.

Sinds de start van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken zoeken partijen naar effectieve werkwijzen om opgaven te verbinden. De afgelopen 3 jaar zijn waardevolle stappen gezet. De praktijkvoorbeelden uit wijken die deelnemen aan het programma, zijn geordend in drie thema’s: de leefwereld van bewoners, mensgerichte koppelkansen en gebiedsgerichte koppelkansen. Omdat het wiel vaak al is uitgevonden, bevat het inspiratieboek ook thematische hoofdstukken met ervaringen uit het verleden en uit het buitenland.

Het inspiratieboek reikt bouwstenen en lessen aan voor gemeenten die aan de slag gaan met een integrale aanpak van duurzaamheid en leefbaarheid.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

In het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken onderzoeken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, samen met 17 deelnemende gemeenten (en hun partners) en het Programma Aardgasvrije Wijken sinds eind 2018 hoe de energietransitie kan worden benut om de kwaliteit van leven in kwetsbare wijken te verbeteren. Het doel van het programma is om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan integrale wijkverbetering, zodat dit uiteindelijk duurzame, leefbare en daarmee toekomstbestendige wijken oplevert. Het programma loopt tot eind 2021; dit jaar worden conclusies getrokken en knelpunten, lessen en inspirerende praktijkvoorbeelden uit de deelnemende wijken verzameld.