Werken aan opgaven in de wijk

Gebiedsgerichte organisatiemodellen in vier gemeenten

25 november 2020
Hoe komen gemeenten tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven? Welke organisatievormen worden ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom? En in hoeverre is een gebiedsgerichte aanpak een antwoord op meerdere opgaven? Een onderzoek naar de werkwijze in vier gemeenten, met gebundelde voorbeelden, geleerde lessen en aanbevelingen.

Auteur(s)

Matthijs Uyterlinde, Mirjam Fokkema en Emre Can

Steeds meer gemeenten leggen zich toe op gebieds- of opgavegerichte werkwijzen, met als doel beleidsontwikkeling en financieringsstromen te ‘ontschotten’ en tot maatwerk in beleid- en planvorming op wijkniveau te komen en sectorale geldstromen te bundelen en te richten. Deze initiatieven vormen een beleidsreactie op een samenspel van ontwikkelingen: de decentralisaties van allerlei rijksbeleid, de groeiende leefbaarheidsverschillen tussen goede en slechte wijken en de komst van nieuwe beleidsopgaven die in de bestaande stadswijken landen, zoals de energietransitie en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

In dit rapport analyseren we de gebiedsgerichte werkwijze van vier gemeenten: Assen (Mijn Buurt Assen), Enschede (Stedelijke Investeringsafweging en Dynamische Investeringsagenda), Groningen (Wijkvernieuwing 3.0) en Rotterdam (Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Vier casusbeschrijvingen bieden inzicht in de verschillende wijzen waarop met partners wordt samengewerkt, hoe de organisatiestructuur (inclusief bestuurlijke positionering en ambtelijke ondersteuning) wordt vormgegeven en hoe opgaven aan elkaar worden gekoppeld om tot een samenhangende aanpak te komen. Hoewel een gebiedsgerichte aanpak maatwerk is, reiken de conclusies concrete lessen en bouwstenen aan voor andere gemeenten die gebiedsgericht aan de slag willen.

201030_Werken_aan_opgaven_in_de_Wijk_def

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan