Download

Pdf, 1 Mb

×

Download bestand

Bijlage bij rapport 'Bouwstenen voor de wooncoöperatie' (Pdf, 538 Kb)

×

Download bestand

(.Xlsx)

×

Download bestand

Bouwstenen voor de wooncoöperatie

Naar een gedegen businesscase op basis van het Canvas Model

Auteurs Mieke Hanemaaijer en Dave Havermans (Atrivé) m.m.v. Rob Rotscheid en Daan van Vulpen (Finance Ideas)

In opdracht van Platform31 analyseerde Atrivé de businesscase van de wooncoöperatie. Dit rapport brengt de resultaten van vier onderzochte businesscases en biedt praktische handvatten om de wooncoöperatie als organisatievorm een eigen plek op de woningmarkt te geven. Daarnaast is samen met Finance Ideas een rekeninstrument ontwikkeld. Wooncoöperaties kunnen met dit instrument direct aan de slag met de uitwerking van hun verdienmodel.

Zakelijke houding

Initiatiefnemers van wooncoöperaties starten vrijwel allen vanuit een ideaal. Ze willen iets realiseren dat nu nog niet of onvoldoende bestaat. Naarmate men verder gaat in het proces, wordt ook een meer zakelijke houding van belang. Een wooncoöperatie is immers een onderneming die zelfstandig woningen gaat beheren en exploiteren. Een gedegen businesscase met verdienmodel is daarvoor cruciaal. De publicatie ‘Bouwstenen voor de wooncoöperatie’ biedt hiervoor de handvatten.

Bouwstenen

Het Business Model Canvas geeft een goed beeld van de levensvatbaarheid van de wooncoöperatie en de samenhang van keuzes die gemaakt moeten worden bij de op- en inrichting van de wooncoöperatie. Op basis van dit model zijn een negental bouwstenen onderscheiden. Initiatiefnemers kunnen aan de hand van de bouwstenen een levensvatbaar plan ontwerpen, dat ook andere partijen van hun medewerking zal overtuigen.

Bestaansrecht

Op basis van vier onderzochte businesscases kan worden geconcludeerd dat de wooncoöperatie bestaansrecht heeft. Zij beantwoorden een specifieke vraag en hebben een eigen onderscheidende waardepropositie: de doelstelling in alle cases is het leveren van betaalbare woonruimte in de huursector. Er moet echter ook geconstateerd worden dat een eigen waardepropositie en potentiële vraag nog niet betekent dat alle initiatieven voor wooncoöperaties levensvatbaar zijn.

Verdienmodel

Het sluitend krijgen van het verdienmodel blijkt lastig, vooral voor de doelgroep van lagere inkomens. De huidige marktprijzen waarvoor de wooncoöperatie bezit moet aankopen, staan op veel plekken betaalbare huren in de weg. Daarnaast denken veel initiatieven nog weinig na over het exploiteren van de woningen en betrekken van bewoners na de opstartfase. Hierdoor zijn partijen zoals corporaties, gemeenten en financiers terughoudend. Platform31 werkt met het ministerie aan oplossingsrichtingen.

Kennisdossier

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de wooncoöperatie voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Kennisdossier Wooncoöperatie

Bouwstenen voor de wooncoöperatie