Download

pdf, 6,5 MB

×

Download bestand


Platform31 werkt in dit experiment samen met:

logo-nyenrode

Betere wijken dankzij de energietransitie?

Analyse van (koppel)kansen en dilemma’s in vijftien kwetsbare wijken

Voor 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Maar in veel wijken die ‘van het gas af’ gaan, is de energietransitie niet de enige opgave. In het experimentenprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ zetten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit in op een dubbelslag, door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. In deze eerste publicatie van het experimentenprogramma brengen wij in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije, duurzame, leefbare én toekomstbestendige wijken te realiseren.

cover-betere-wijken-dankzij-de-energietransitie

Verduurzaming van kwetsbare wijken

Eind 2018 startten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit het Experimentenprogramma Verduurzaming van kwetsbare wijken. Vijftien gemeenten nemen deel, elk met een uitgekozen wijk, met als doel tot een effectieve, brede gebiedsaanpak te komen. Door middel van actieonderzoek formuleren Platform31 en Nyenrode verzamelen samen met de deelnemende gemeenten kennisvragen, oplossingen, inzichten en lessen. Het experimentenprogramma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanuit het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije wijken (PAW) en het G40-stedennetwerk. Kennis en inzichten worden gedeeld via de websites van Platform31, HomeMates en Programma Aardgasvrije Wijken.