Woningwet: huurders betrekken bij prestatieafspraken

10 januari 2019
De herziene Woningwet geeft huurders een plek aan de onderhandeltafel bij de prestatieafspraken tussen woningcorporaties en gemeenten over de volkshuisvestelijke opgave. Drie jaar na de herziening onderzocht Platform31 de effecten van de Woningwet op de lokale samenwerking bij het maken van prestatieafspraken. Zijn huurders inmiddels een gelijkwaardige gesprekspartner of zitten ze er enkel bij?

Auteur(s)

Formeel maakt de woningcorporatie een overzicht van voorgenomen werkzaamheden (het bod) en gaat daarover in gesprek met de huurdersorganisatie. Vervolgens nodigt ze de gemeente en huurdersorganisatie gezamenlijk uit voor een gesprek over het bod om samen te komen tot prestatieafspraken. De gemeente kan met haar woonvisie sturen op de inhoud van het bod, maar de huurdersorganisatie heeft (behalve het gesprek) weinig om mee te sturen.

In dit proces kampen corporaties en gemeenten met het dilemma van volledigheid versus overbelasting van de huurders. Ze willen volledig zijn, maar waken ervoor de huurders te overspoelen met stapels documenten, omdat het slechts vrijwilligers zijn. Ook vinden ze het nog wat onwennig om huurders te betrekken bij het maken van de prestatieafspraken. Het betrekken van huurdersorganisaties staat nog niet overal even goed op het netvlies, maar de wil om het gesprek met huurders aan te gaan is er zeker.

Meer betrokkenheid van huurdersorganisaties

Corporaties en gemeenten zien meerwaarde in het betrekken van huurdersorganisaties. Huurders dragen concrete voorbeelden aan en brengen de realiteit op tafel. Soms zijn hun voorbeelden en dilemma’s echter te concreet en gaat hun input niet verder dan hun woongebouw of straat. “Dat is zonde want goede huurdersinbreng kan van meerwaarde zijn”, stelt een corporatiemedewerker in het onderzoek van Platform31. Als huurders hun visie en prioriteiten meer op hoofdlijnen inbrengen, kunnen corporaties daar in hun beleid rekening mee houden.

Uit het onderzoek van Platform31 blijkt dat huurdersorganisaties nog beter betrokken willen worden. Ze doen hun best om volwaardig mee te draaien, maar geven aan dat het veel werk is. Daarnaast worden ze soms pas op het laatste moment betrokken. Ze krijgen de stukken, bijvoorbeeld van het bod, vaak op korte termijn opgestuurd en daardoor kunnen ze weinig meer inbrengen; op het bod kunnen ze enkel reageren. Wezenlijke veranderingen zullen niet meer worden doorgevoerd. De meeste huurders willen meer aan de voorkant van het proces betrokken worden, zodat ze echt kunnen meedenken met het beleid. Ze willen vooraf meepraten in plaats van achteraf.

Visie

Het onderzoek maakt inzichtelijk dat huurdersorganisaties meedoen, maar nog geen volwaardige gesprekspartner zijn. Hoe kunnen huurdersorganisaties een meer proactieve rol krijgen in het proces? Hoe kunnen woningcorporaties ervoor zorgen dat hun beleidskeuzen en voorgenomen werkzaamheden aansluiten bij de visie van de huurdersorganisatie? Met die gedachte ontwierp Platform31 het ‘Visie op wonen en wijken spel’. Een spel waarbij spelers met elkaar in gesprek gaan over wat zij nodig achten om de lokale woonopgave te verwezenlijken. Een manier om samen na te denken over de lokale vraagstukken en prioriteiten.

Prestatieafspraken

Het ‘Visie op wonen en wijken spel’ brengt belangen en prioriteiten in kaart en stelt huurders in de gelegenheid daadwerkelijk een bijdrage te leveren en niet enkel aan tafel te zitten. Het spel kan bijvoorbeeld dienen als kick-off voor een nieuwe ronde prestatieafspraken. Werkt u bij een woningcorporatie en wilt u op een originele manier in gesprek met huurdersorganisaties over wat zij nodig achten voor het gebied? Nodig ze dan in maart of april uit en speel het ‘Visie op wonen en wijken spel’. De opbrengst? Concrete input van huurders die u kunt meenemen in het overzicht van voorgenomen werkzaamheden (het bod).

Contact

Vera Beuzenberg 06 83 17 13 69 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan