Serious game Visie op wonen

30 april 2019
Bij de serious game Visie op wonen gaan de spelers informeel met elkaar in gesprek over lokaal woonbeleid. Dat versterkt de band tussen de spelers: meestal huurders, woningcorporatie(s), gemeente(n) en eventueel welzijnsorganisaties. Tijdens het spel brengen ze belangen, opgaven en benodigde aanpakken in kaart. Dat helpt hen bij het opstellen van een breed gedragen visie op wonen en bij het gezamenlijk stellen van prioriteiten ten behoeve van de prestatieafspraken of de woonvisie. Zo boeken ze op speelse wijze resultaten.

Tijdens het spel is iedere speler gelijkwaardig. Dat maakt de volgende resultaten mogelijk:

 • Een betere band tussen de spelers
 • Inzicht in elkaars visies en belangen in het woondomein
 • Inzicht in elkaars prioriteiten en gewenste aanpak
 • Tijdwinst bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie
 • Opmaat naar prestatieafspraken

Thema’s

Het spel draait om een aantal belangrijke thema’s voor het woon- en volkshuisvestingsbeleid:

 • Betaalbaarheid woningen
 • Beschikbaarheid woningen
 • Duurzaamheid/energiezuinige woningen
 • Verbetering woningen
 • Leefkwaliteit
 • Omgevingskwaliteit

Tijdens het spel kennen spelers punten toe aan thema’s die ze belangrijk vinden. Op basis daarvan voeren ze vervolgens het gesprek over lokale vraagstukken en beleidskeuzes.

Maatwerk

Omdat elke wijk en elk gebied uniek is, bieden we de mogelijkheid om het spel op de specifieke lokale opgaven af te stemmen. We bespreken bij de intake of dat maatwerk wenselijk is.

“We speelden het spel ‘Visie op wonen en wijken’ ter voorbereiding op de keuzes die we in onze begroting maken. Het spel zit leuk in elkaar en daagt door zijn opzet uit tot mooie discussies. Je moet elkaar ‘overtuigen’ qua maatregelen en dan blijkt dat er soms ook tussen huurders grote verschillen van mening bestaan over de juiste aanpak. Al met al was het een zeer geslaagd gesprek, dat bij ons heeft geleid tot meer wederzijds begrip.”

“Het spel Visie op wonen en wijken is een heel leuke, inspirerende en snelle manier om tot een goed resultaat te komen. Het zorgt voor begrip en inzicht in keuzes die beide partijen (kunnen) maken. Platform31 vervulde de rol van spelleider en gespreksleider en hielp ons de discussie aan de gang te houden.”

“Het spel hielp ons bij de discussie over prestatieafspraken. Het ‘dwong’ ons te luisteren naar elkaars argumenten en tot gezamenlijke keuzes te komen. Bovendien legden we vast wie verantwoordelijk is voor de gemaakte keuze; gemeente, corporatie of misschien wel de huurders. We weten nu waar we op in willen zetten en waarom we dat willen. Ik ben ervan overtuigd dat de huurdersvertegenwoordiging straks bij het maken van de afspraken een gelijkwaardige gesprekspartner is.”

“Woningcorporatie Maasdelta zocht naar een manier om met haar belanghouders het gesprek aan te gaan over een nieuw ondernemingsplan. Het spel zorgt ervoor dat we op een leuke manier een inhoudelijk gesprek voeren en elkaars visies, belangen en prioriteiten leren kennen. Tegelijk laat het spel goed zien dat we als corporatie keuzes moeten maken terwijl we rekening houden met deze visies. En het is een perfect middel om als corporatie in gesprek te gaan met je samenwerkingspartners in de wijk of zelfs je raad van commissarissen!”

“Wij speelden het spel met 21 deelnemers aan vier speltafels. We zaten aan tafel met meerdere corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, en ook jongerenorganisaties, zorgorganisaties, maatschappelijk werkers en het energieloket Veluwe Duurzaam speelden mee. Het mooie aan het spel is dat mensen losser worden en minder ‘politiek’ inbrengen. Ook kwamen er andere onderwerpen aan bod dan in de reguliere overleggen.”

Woningstichting SWZ
Zeeuwland
Pré Wonen
Maasdelta
Marjan Beekhof Adviseur volkshuisvesting en vastgoedsturing|Omnia Wonen

Voor wie?

Het spel is een handig hulpmiddel bij strategische sessies over het lokale woonbeleid. In het bijzonder voor huurdersvertegenwoordigers, corporaties (directie, RvC, beleidsmedewerkers, managers wonen), gemeenten en/of welzijnsorganisaties. Wie zij uitnodigen aan de speltafel bepalen ze zelf. Ook is het mogelijk het spel intern te spelen, met collega’s die bijdragen aan visie- en strategievorming.

Wat kun je verwachten?

De spelleider van Platform31 neemt de spelers mee door de verschillende fasen van het spel en zorgt dat het voor elke speler duidelijk is wat er moet gebeuren. Het spel begint door gezamenlijk de prioriteiten te bepalen. Vervolgens bepalen de spelers samen hoe zij die prioriteiten aanpakken.

Kosten

Bij maximaal 6 spelers bedragen de kosten inclusief spelbegeleiding 1.650 euro (excl. btw). Bij meer dan 6 spelers berekenen we 1.000 euro (excl. btw) per extra speltafel. Voor maatwerk en specifieke wensen rekenen we extra kosten, uiteraard in overleg.

Praktische informatie

 • Een spelleider van Platform31 begeleidt het spel.
 • Speelduur: 3 uur
 • Aantal spelers: 4-6 per speltafel
 • Locatie: naar keuze. Desgewenst kan het op kantoor bij Platform31 in Den Haag.

Contact

Neem voor meer informatie over het spel of het aanvragen van een offerte contact op met Vera.

Vera Beuzenberg 06 83 17 13 69 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan