Regiogemeenten van formaat?

5 juli 2023
In deze publicatie heeft Platform31 de positie en ontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsverband R8 onderzocht. De R8 is een samenwerking tussen acht regiogemeenten (grote meerkernige herindelingsgemeenten) die nog niet aangesloten zijn bij andere samenwerkingsverbanden (zoals de G40 of M50). Er is onderzocht welke verwachtingen de gemeenten van zichzelf hebben, welke perceptie de regio heeft van dit samenwerkingsverband, wat het potentieel is voor gemeenten om van elkaar te leren binnen deze samenwerking, en of het samenwerkingsverband voldoende slagkracht heeft om ook als lobbyorganisatie te functioneren.

De publicatie is interessant voor herindelingsgemeenten en iedere gemeente die zich buigt over de eigen positionering in de regio. Het biedt handvatten op zowel het bestuurlijke proces als de inrichting van de organisatie.

Bij het doen van het onderzoek heeft Platform31 kunnen bouwen op de uitgebreide netwerken van bestuurders van de R8. Daardoor was het mogelijk om een zeer diverse groep bestuurders, ambtenaren en ondernemers te interviewen van lokaal tot rijksniveau.

R8 onderzoekt zichzelf

De Regiogemeenten (R8) vroegen zich af hoe vanuit de regio tegen hen aangekeken werd. Met één of meerdere herindelingen achter de rug hebben deze gemeenten een groot aantal inwoners, maar veelal het uiterlijk van een dorp of kleine gemeente. Heeft dat laatste invloed op hoe zij als nieuwe grotere gemeente bejegend worden in de regio? Deze informatie wilden ze meenemen in hun beslissing hoe ze deze samenwerking verder vorm kunnen geven.

Positie, leren en lobby

In het onderzoek zijn de 8 gemeenten bevraagd op wat zij denken dat hun positie in de regio is, hoe zij intern binnen het College van B en W het gesprek daarover voeren en hoe de ambtelijke organisatie is ingericht om het College daarin te ondersteunen. De reacties uit de regio bieden hen hierin een spiegel. Bij het spiegelen is ook meegenomen hoe men aankijkt tegen nut en noodzaak van samenwerking binnen de R8 op het vlak van lobby en het van elkaar kunnen leren. Dat onderling leren betreft ten eerste het te doorlopen proces van herindelingsgemeenten naar nieuwe nu veel grotere heringedeelde gemeente. Ten tweede kunnen ze op inhoud van elkaar leren en hoe de dienstverlening in te richten bij het hebben van meerdere kernen op een groot grondgebied (meerdere van deze R8-gemeenten hebben een grondgebied dat boven de 200 km² ligt en tientallen kernen en buurtschappen).

Actieve rol in positiespel

In het bestuurlijke samenspel blijkt de grootte van de gemeente relevanter dan de verschijningsvorm. Bestuurlijk is men zich ten zeerste bewust dat een herindelingsgemeente tijd nodig heeft om zich te vormen. Die coulance is echter niet voor eeuwig en van een grotere gemeente wordt ook een zeker activisme verwacht, met de regio meedenken en uiteindelijk een richting die logisch en begrijpelijk is.

Regiogemeenten van formaat

Regiogemeenten van formaat?

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Nico van Buren 06 23 01 28 28 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan