Meer grip op vakantieparken

Handreiking voor gemeenten

29 januari 2019
Gemeenten, provincies en samenwerkende partners die zich met vakantieparken bezig houden, zijn zich er in toenemende mate van bewust dat een proactieve benadering noodzakelijk is om problemen tegen te gaan én te voorkomen. Andere gemeenten kunnen en willen leren hiervan leren. Deze handreiking geeft handelingsperspectieven om het beleid ten aanzien van vakantieparken vorm te geven.

Verschillende stappen

In enkele stappen schetst de handreiking de relevante proceselementen en thematische instrumenten:

  • Inzicht in de situatie: Weet wat er op en rond vakantieparken speelt, bundel gegevens en deel deze met de relevante samenwerkingspartners, en zo mogelijk de buitenwereld.
  • Het opstellen van een visie met een toekomstperspectief, ambities en prioriteiten van gemeenten voor vakantieparken. Een standaard-recept bestaat niet, per locatie is maatwerk nodig.
  • Om het verschil te kunnen maken is een goede procesorganisatie cruciaal: intern binnen de gemeente, in samenwerking met lokale partners en vervolgens ook op regionaal niveau.

Instrumenten

Ten slotte heeft de gemeente keuze uit een groot aantal instrumenten vanuit verschillende thematische invalshoeken. De handreiking schetst op gebied van de juridische instrumenten, economische stimulering, ruimtelijke ingrepen, veiligheid, de sociale opgave en wonen de relevante wettelijke kaders, handelingsperspectieven en ervaringen. De praktijk is in Nederland nog volop in ontwikkeling en dit onderdeel zal daarom doorlopend worden aangevuld met nieuwe kennis.

Meer-grip-op-vakantieparken_def

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Bekijk de folder

Download deze publicatie

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan