Maatwerk bij woningtoewijzing

Verkenning naar maatwerk bij woningtoewijzing door woningcorporaties

4 oktober 2018
De manier waarop corporaties de vrije ruimte bij het toewijzingsbeleid inzetten varieert. Het ministerie van BZK, gemeenten en corporaties zijn benieuwd op welke manieren corporaties de 5 procent vrije toewijzingsruimte van de passendheidsnorm benutten én op welke manier corporaties de 10-10 procent van de 80-10-10 regeling benutten.

Auteur(s)

Vera Beuzenberg en Anouk Corèl

Door inzicht te creëren in de (on)mogelijkheden in maatwerk kunnen corporaties van elkaar leren en hun maatwerk aanscherpen. Beleidsmakers kunnen de input gebruiken om het rijksbeleid waar nodig aan te scherpen.

Om een soort ‘gereedschapskist’ met maatwerkmaatregelen vanuit corporaties te vullen en inzicht te creëren, stelden we de volgende onderzoeksvraag op: Hoe zetten corporaties de vrije ruimte van het rijkstoewijzingsbeleid in? Om deze vraag te beantwoorden, brachten we van de twee rijksbeleidsmaatregelen in beeld hoe corporaties ze hanteren en waar ze eventueel knellen. Dat laten we zien aan de hand van algemene cijfers vanuit survey-onderzoek. Vervolgens belichten we voor welke type huishoudens corporaties de vrije toewijzingsruimte inzetten en wat hun motivatie daarvoor is. Tot slot komen we tot een viertal aanbevelingen om het rijksbeleid aan te scherpen, zodat maatwerk bij corporaties optimaal ingezet kan worden.

Maatwerk-bij-woningtoewijzing

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Vera Beuzenberg 06 83 17 13 69 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan