Handvatten voor het opstellen van een heldere woonzorganalyse

Voorbereiding, organisatie en begeleiding bij het opstellen van een regionale woonzorganalyse

19 oktober 2023
Overheden en andere partijen moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen. Met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Een belangrijk instrument om dit doel te bereiken, is de regionaal afgestemde woonzorgvisie. Deze publicatie geeft je handvatten voor de voorbereiding, organisatie en begeleiding bij het opstellen van een regionale woonzorganalyse.

Auteur(s)

Susan van Klaveren en Johan van Iersel

Om inzicht te krijgen in de opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg voeren gemeenten een woonzorganalyse uit. Deze analyse krijgt een plek in de woonzorgvisie, die gericht is op de opgaven rond wonen, welzijn en zorg voor alle aandachtsgroepen en ouderen. De opgaven worden vertaald in ambities en keuzes voor oplossingen.

Deze publicatie beschrijft de context waarbinnen deze woonzorganalyses worden uitgevoerd en de verschillende onderdelen van de analyse. Ook presenteren we verschillende voorbeelden. Dit zijn grotendeels fictieve voorbeelden die zijn gebaseerd op verschillende gemengde praktijkervaringen vanuit de koploperregio’s en de auteurs.

Deze publicatie is voor iedereen die een woonzorganalyse wil opzetten of begeleiden, en die praktische handvatten zoekt hoe dat aan te pakken. Dit kunnen procesbegeleiders zijn, of initiatiefnemers, maar ook de regionale en lokale deelnemers.

De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op brede kennis over het uitvoeren van lokale en regionale woonzorganalyses en op wat bekend is uit het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting.

handvatten-voor-het-opstellen-van-een-heldere-woonzorganalyse-2

Handvatten voor het opstellen van een heldere woonzorganalyse

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn
Meer over Een thuis voor iedereen

In het programma ‘Een thuis voor iedereen‘ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep. Platform31 ondersteunt in dit programma deze koplopers met kennis en kunde.

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, de ministeries van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan