Evaluatie experimentprogramma Ruim op die regels

6 juni 2016
Gemeenten en burgers zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken. De rol van de overheid verandert en burgers starten steeds vaker eigen initiatieven. In het experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ onderzochten we in samenwerking met tien gemeenten en elf initiatieven hoe belemmerende regelgeving maatschappelijke initiatieven in de weg zit. We rondden het experimentenprogramma af met een evaluatie: Welke ruimte is er op regels?

Auteur(s)

Rob Blank, Ruben Spelier en Amy Davies

In Ruim op die Regels zochten we oplossingen voor knellende regels. Wat is het knelpunt precies? Wat zijn de mogelijkheden binnen de bestaande wet- en regelgeving? En: Wat zijn hardnekkige regels die opgeruimd moeten worden?

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Maatschappelijke initiatiefnemers en gemeenten staan voor nieuwe maatschappelijke opgaven en zoeken in een snel veranderende omgeving naar nieuwe samenwerkingsverbanden om activiteiten te ontplooien. Naast de veranderende rol en rolopvatting van de overheid is zichtbaar dat burgers steeds meer interesse ontwikkelen en in actie komen om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van (publieke) taken en activiteiten die zich in de eigen wijk, regio of gemeente afspelen.

In de knel bij maatschappelijk initiatief

Hoewel de veranderende verhouding tussen burgers en gemeenten al geruime tijd gaande is, blijven de gewijzigde rolopvattingen en de gewijzigde uitvoering van (publieke) taken, wennen. Zowel voor burgers en maatschappelijke organisaties als voor overheden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Wet- en regelgeving op landelijk en lokaal niveau houdt niet altijd rekening met deze veranderingen en kan knellen bij maatschappelijk initiatief en (nieuwe) samenwerkingsvormen tussen maatschappelijk initiatiefnemers en overheden.

Ruimte op regels benutten

Als uitkomst van dit programma biedt Platform31 een aantal handvatten aan maatschappelijke initiatieven, gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Variërend van kennisvouchers tot van gemeente-breed overleg ‘de initiatievenkamer’. Deze tools zullen helpen, maar is het voldoende?

Overheden en initiatieven zullen ook bij iedere samenwerking keuzes moeten maken om ruimte op regels te zoeken en optimaal te benutten. Die keuzes zijn afhankelijk van ambities, doelen, belangen, rollen, posities, maar ook van tijd, geld en kennis. Daarin zijn vooral gemeenten en Rijk aan zet.

160603_Ruim_op_die_regels

Ruim op die regels

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Lydia Sterrenberg 06 57 94 18 06 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan