Opinie Circulariteit

Door samenwerking de circulair gebouwde omgeving daadwerkelijk realiseren

4 oktober 2023 | Leestijd: 3 minuten
De leden van de Circular Built Environment Hub (CBE Hub) van de TU Delft-faculteit Bouwkunde herkennen de zorgen die het Planbureau voor de Leefomgeving heeft geuit in het rapport ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023’. Zij onderschrijven de bevinding uit het rapport dat met de huidige trends en beleidsmaatregelen de beoogde vermindering van vijftig procent van de primaire abiotische hulpbronnen in 2030 niet kan worden bereikt.

Auteur(s)

Dirk Dubbeling

De CBE Hub is een platform voor onderzoekers, docenten en promovendi die zich voornamelijk bezighouden met de circulair gebouwde omgeving. Met ruim zeventig leden loopt de CBE Hub voorop in onderzoek naar circulariteit, met onderzoeksprojecten op nationaal en internationaal niveau. De CBE Hub heeft naar aanleiding van het PBL-rapport drie belangrijke barrières geïdentificeerd die de transitie belemmeren.

  • Het huidige beleid en de initiatieven op het gebied van de circulaire economie worden niet ruimtelijk bekeken en gaan voorbij aan de concurrentie rond de schaarse hulpbron grond.
    Vanwege de vele claims op grond voor het winnen en herfabriceren van materialen en componenten en het kweken van bio-based materialen, proberen verschillende onderzoeksprojecten van de CBE Hub de principes van circulariteit en circulaire economie te integreren in stedelijke en ruimtelijke planning.
  • De implementatie en opschaling van initiatieven op het gebied van de circulaire economie ontbreekt.
    Hoewel de meeste initiatieven op het gebied van de circulaire economie meerdere ecologische, ruimtelijke en sociale voordelen opleveren, worden initiatieven op het gebied van de circulaire economie momenteel weggeconcurreerd in de huidige Nederlandse economische, juridische en fiscale systemen. Onderzoek van de CBE Hub omvat daarom ook het ontwikkelen van beleid en prikkels en het veranderen van gedragspatronen in de bouw- en de constructiesector. Op dit moment worden opschaling en versnelling niet ondersteund met stimuleringsmaatregelen of nieuwe regelgeving. Daardoor wordt circulaire innovatie nog steeds beschouwd als een economisch onzekere onderneming met een hoog risico.
  • Waardeketens worden niet in hun geheel beschouwd en het creëren van synergiën tussen verschillende waardeketens blijft grotendeels onderbelicht.
    Van de meeste van de tot nu toe voorgestelde oplossingen bevinden alleen de laatste delen van de productie- en belangrijkste consumptieketens zich in Nederland of Europa, óf ze richten zich slechts op één waardeketen waardoor synergie niet tot stand komt. Een grote hoeveelheid onderzoek heeft tot doel minder afhankelijkheid te worden van mondiale materiële hulpbronnen en tegelijkertijd synergetische mogelijkheden tussen waardeketens te onderzoeken. Voorbeelden zijn bio-based bouwmaterialen en nieuwe vormen van hergebruik en herbestemming van gebouwen, componenten en materialen, evenals urban mining-strategieën en de bijbehorende digitale hulpmiddelen.

Om de hier genoemde obstakels te overwinnen en om de circulaire doelstellingen voor 2030 en 2050 daadwerkelijk te realiseren, is samenwerking cruciaal voor het creëren van de waarden die we moeten veiligstellen of verder verwezenlijken. Veel over de circulaire economie is misschien onzeker, maar de behoefte aan technische, organisatorische en sociale innovatie is een algemeen aanvaard feit. De transitie naar een circulair gebouwde omgeving vraagt om een systemische verandering. Als academische instelling erkent de CBE Hub de verantwoordelijkheid die het heeft met betrekking tot de transitie naar een circulair gebouwde omgeving en is het klaar om een actieve rol te spelen in dit debat. Om de daad bij het woord te voegen vinden een aantal publieke sessies plaats waaraan iedereen kan deelnemen.

 

Dirk Dubbeling, TU Delft, Circular Built Environment Hub, Faculteit Bouwkunde.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan