Thuis in de wijk

13 maart

10.00-16.30 Den Bosch

Voor het langer zelfstandig wonen van ouderen zijn nieuwe woon(zorg)concepten nodig. In de plannen van de overheid gaat het naast 170.000 zogeheten nultredenwoningen, om het toevoegen van 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen. Een grote opgave, die door nieuwbouw en aanpassing in de bestaande woningvoorraad vorm moet krijgen. Ook de inrichting van de buurt en voorzieningen in de nabijheid zijn van belang.

Gemeenten, bewoners, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren en ontwikkelaars hebben de afgelopen jaren visies en plannen ontwikkeld voor deze opgave. Het is nu de hoogste tijd dat de daadwerkelijke realisatie van nieuwe woonvormen in de versnelling komt. Tijdens dit congres ga je van visie naar werk in uitvoering! Platform31 verzorgt een werksessie over doorstroming.

Werksessie ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’

Susan van Klaveren van Platform31 verzorgt deze werksessie op het jaarlijkse congres Thuis in de wijk. Zij belicht de toolkit Doorstroming en gaat in op de vijf interventiecategorieën die doorstroming van senioren bevorderen: passend aanbod, op weg helpen, ontzorgen, prijsprikkel en voorrang.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het congres vind je op de website van Thuis in de wijk. Daar kan je je ook aanmelden.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan