Ontmoeten in geclusterde woonvormen

30 mei

12:00-17:00 Amersfoort

Inschrijven/Aanmelden

Ontmoeten in geclusterde woonvormen is de rode draad van deze interactieve middag voor onze (partner)corporaties. We zijn op locatie bij woon-leefgebouw Hart van Vathorst van corporatie De Alliantie in de wijk Vathorst in Amersfoort. Hier komen jonge en oude bewoners van twee zorginstellingen, een kerk, een kindcentrum en een restaurant samen. Ben jij erbij?

Wat gaan we doen?

Op deze middag belicht corporatie De Alliantie hun beleid en aanpak van de opgave van wonen welzijn en zorg en illustreert dit aan de hand van verschillende projecten. Vervolgens krijgen we rondleiding door Hart van Vathorst door Accolade Zorg.

Het tweede onderdeel van de middag staat in het teken van de masterclass ‘Geclusterd Wonen en Ontmoeting’. CoWonen verzorgt een interactieve lezing over ontmoeten en het gebruik van gedeelde voorzieningen in geclusterde woonvormen, onderwerpen waar architecten vaak nog onvoldoende in thuis zijn. Vervolgens buig jij je in een kleine groep over jullie meegebrachte geclusterde woonprojecten (nieuwbouw of bestaand). Je leert in deze masterclass meer over goed opdrachtgeverschap voor gebouwen waar daadwerkelijk ontmoeting natuurlijk plaatsvindt en collectieve ruimtes vanzelfsprekend worden gebruikt.

Aanleiding

Het aantal senioren groeit de komende jaren sterk. Naar verwachting zijn er in 2030 ruim 2 miljoen 75+ers. Tegelijkertijd neemt het aantal vrijwillgers en mantelzorgers in verhouding af en zijn er ook tekorten op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Senioren zelf zoeken naar nieuwe woonvormen waar zij met anderen kunnen wonen en aanspraak hebben. Het gaat eenzaamheid tegen en draagt bij aan de gezondheid, en de vitaliteit van senioren. Dit vraagt om nieuwe woonvormen.

Corporaties zien dat onder hun huurders een groot deel ouder is dan 65 jaar. Zij wonen ook steeds vaker én langer zelfstandig. Het vraagt om gerichte aanpassingen van woningen, zorgvastgoed en waar nodig ondersteuning. En om goede samenwerking met zorgverleners en gemeenten. De corporatiesector steunt de Bouw- en woonagenda van het Rijk. Corporaties staan voor de opgave om tot 2030 in sociale segment 40.000 geclusterde woonvormen en 20.000 zorggeschikte woningen te ontwikkelen.

Voor wie?

Voor beleidsstrategen, programmamanagers, concept ontwikkelaars, adviseurs en kwartiermakers wonen welzijn en zorg werkzaam bij onze partnercorporaties Antares, Area Wonen, Bazalt Wonen, Brabant Wonen, De Alliantie, De Sleutels, De Woonplaats, DeltaWonen, Domijn, Dudok Wonen, Dunavie, Eigen Haard, Elan Wonen, Haag Wonen, Habion, Havensteder, HEEM Wonen, Intermaris Hoeksteen, Kleurrijk Wonen, Lefier, Lieven de Key, Mooiland, Nijestee, Omnia Wonen, Parteon, Portaal, PreWonen, Qua, Wonen, Rijswijk Wonen, Rochdale, Servatius Wonen en Vastgoed, Stadgenoot, Stadlander, Staedion, Talis, ’thuis, Tiwos, Trivire, Velison Wonen, Vidomes, Waterweg Wonen, Welbions, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningstichting Den Helder, Woonbedrijf, Woonbron, Wooncompagnie, Woonkwartier, Woonpartners Midden-Holland, Woonplus Schiedam, Woonstad Rotterdam, Woonwaard, Woonwaarts en Zayaz. * . Nog geen partner? Je kan je wel aanmelden (partnercorporaties krijgen voorrang).

Wat levert deelname jou op?

  • Kennis en nieuwe inzichten door uitwisseling met collegacorporaties.
  • Handvatten om scherper te kijken naar het ontmoeten in geclusterde woonvormen.

Programma

Tijd Onderdeel: titel en beschrijving Spreker
12:00 uur Inloop lunch
12:30 uur Aftrap van de middag Dagvoorzitter Annette Duivenvoorden, Senior projectleider Platform31
12:35 uur Wonen en zorg door corporatie de Alliantie: verschillende voorbeelden van oa. geclusterd wonen De Alliantie
13:30 uur Rondleiding door ontwikkeling Hart van Vathorst Accolade Zorg
14:30 uur Masterclass Geclusterd wonen & ontmoeten Tijmen Kuyper en Flip Krabbendam (CoWonen)
16:30 uur Wrap up: lessons learned praktijkprojecten de Alliantie en masterclass O.l.v. dagvoorzitter
17:00 uur Einde

Locatie

Hart van Vathorst, Angelinapolder 3, 3825 LX Amersfoort.

Achtergrond werksessies Wonen en zorg voor corporaties

In de werksessies Wonen en zorg voor corporaties (die aangesloten zijn bij Platform31) staan kennisdeling en uitwisseling centraal. De bijeenkomsten bieden een afwisseling van beleid en uitvoering op wonen-welzijn-zorg, praktijkaanpakken en intervisievragen van deelnemers. De middagen organiseren we op locatie verspreid door het land of online.

Vorig jaar spraken we over woonzorgvisies en gingen we langs bij de Thuisplusflat van Rijswijk Wonen, wooncomplex de Aaron en Mindset wonen van Talis. Dit keer zijn we in Hart van Vathorst van De Alliantie. De programmering van de werksessies richten we vraaggericht in. De sessies kun je losstaand bijwonen en worden financieel mogelijk gemaakt door het corporatieprogramma van Platform31. Ben je benieuwd hoe andere corporaties omgaan met het thema wonen en zorg? Wil je vraagstukken van je eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen bij vakgenoten? Of bent je benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Doe dan mee.

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan