Webinar Omgevingswet

Geluid in het omgevingsplan

3 juni 2024 & 7 juni 2024

13.30-16.30 en 10.00-11:30 uur Utrecht, online € 425 voor de fysieke bijeenkomst, 375 voor digitale bijeenkomst, excl. 21% btw. Dit is inclusief ontvangst van het concept en definitieve supplement (t.w.v. € 219, excl. 21% btw). Abonnementhouders kunnen gratis met drie personen deelnemen.

De inschrijving voor de bijeenkomst op vrijdag 7 juni (10-11:30 uur) is gesloten. Aanmelden kan nog wel, vrijdag tot 9.30 uur, door een mail te sturen naar maarten.hoorn@platform31.nl.

Elke gemeente heeft per 1 januari een tijdelijk omgevingsplan. Door het overgangsrecht is al het een en ander geregeld om te zorgen voor een aanvaardbare geluidbelasting in de leefomgeving. Op basis van de instructieregels van het Rijk zal het nieuwe deel van het omgevingsplan concrete geluidnormering moeten gaan bevatten. Hierbij hebben gemeenten veel meer eigen afwegingsruimte voor de invulling van geluid. De volgende studiemiddag van Op dezelfde leest gaat daarom in op de vraag wat een gemeente moet regelen over geluid, wat voor mogelijkheden het omgevingsplan biedt en hoe geluid te regelen is.

Aanleiding

In het omgevingsplan van rechtswege zijn regels aanwezig die ervoor zorgen dat er sprake is van een aanvaardbare geluidbelasting. Dit zijn regels uit de eerdere bestemmingsplannen, uit de bruidsschat en uit hogere waardenbesluiten. Op het moment dat een gemeente een omgevingsplan wijzigt, moet deze wijziging voldoen aan de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Daarbij heeft een gemeente veel meer mogelijkheden voor eigen afwegingsruimte ten aanzien van geluid, meer dan hiervoor onder de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening.

Verschillende bronnen van geluid zullen op een andere manier in een omgevingsplan aan bod komen. We besteden aandacht aan geluid door activiteiten in zijn algemeenheid, vanwege industrie en van (spoor)wegen. Daarbij laten we zien hoe het te regelen is in de regels en op de kaart en hoe de motivering vorm kan krijgen. We laten ook een aantal voorbeelden zien.

De verschillende soorten geluid kennen allemaal specifieke manieren van regelen. Denk aan de begrenzingen van gezoneerde industrieterreinen of geluidaandachtsgebieden bij (spoor)wegen. Bij bedrijventerreinen is veelal sprake van een zonering op basis van de VNG publicatie Activiteiten en milieuzonering. We maken de vertaling naar de manier waarop je dit in het omgevingsplan kunt opnemen. Ook geven we aan welke afwegingsruimte gemeenten hierin hebben.

Voor wie?

De studiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkt aan omgevingsplannen, met een nadruk op de juristen en juridisch-planologen. Het is eveneens interessant voor geluidspecialisten. Medewerkers van gemeenten en adviesbureaus zijn de primaire doelgroep.

Wat levert deelname jou op?

De focus van deze studiebijeenkomst met bijbehorend supplement ligt op de praktische toepassing in het omgevingsplan. Naast het juridische kader voor het onderdeel geluid, geven we praktische houvast bij het wijzigen van het omgevingsplan en het opstellen van regels ten aanzien van het onderdeel geluid. Zo bent u goed op de hoogte wat het aspect geluid in het omgevingsplan onder de Omgevingswet betekent. We schrijven in aanloop naar de studiebijeenkomst een supplement over hetzelfde onderwerp. U krijgt dit bij aanmelding ongeveer een week van te voren toegestuurd.

Twee studiebijeenkomsten: zelfde inhoud, andere vorm

Wij organiseren deze studiebijeenkomst twee keer:

  • één keer fysiek op maandagmiddag 3 juni (13.30-16.30 uur) en
  • één keer digitaal op vrijdagochtend 7 juni (10-11:30 uur).

De basis van de inhoud is hetzelfde.

Tijdens de fysieke studiemiddag zullen we verder de diepte ingaan en bieden we meer gelegenheid tot het stellen van vragen dan tijdens de digitale studieochtend. Ook gaan we tijdens de fysieke studiemiddag met elkaar in gesprek om de theorie toepasbaar te maken voor de praktijk.

Tijdens de digitale studieochtend krijgt u de inhoud van het supplement in een heldere presentatie toegelicht. We bieden daarbij de mogelijkheid om enkele verduidelijkende vragen te stellen.

Door twee studiebijeenkomsten te organiseren op twee verschillende manieren, proberen we zoveel mogelijk voor iedereen een passend aanbod te geven. Op basis van een eerdere peiling, merkten we dat veel mensen de digitale variant aantrekkelijk vinden: geen reistijd en snel overzicht. De mogelijkheid voor meer diepgang en gesprek gaf een aantal abonnementhouders ook aan als belangrijke reden om wel fysiek bij elkaar te komen.

U kunt zich opgeven voor de fysieke studiemiddag of de digitale studieochtend. Per abonnementhouder kunnen in totaal drie deelnemers zich kosteloos aanmelden. Dat kan alle drie fysiek, maar bijvoorbeeld ook één deelnemer fysiek en twee digitaal. Losse afname van de studiemiddag is ook mogelijk.

Op Dezelfde Leest

Deze studiemiddag is onderdeel van de leergang Op dezelfde leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan en het omgevingsplan. Gespecialiseerde juristen van BRO, BügelHajema Adviseurs, Pouderoyen Tonnaer en Rho adviseurs schrijven mee aan deze supplementen.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen of het omgevingsplan relevant zijn. Een abonnement kost 645 euro per jaar. Interesse? Neem contact op met Maarten Hoorn.

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan