Europa

Platform31 richt zich ook op grensoverschrijdende thema’s en vraagstukken. Door onze betrokkenheid binnen diverse Europese en Europa gerelateerde programma’s hebben wij een uitgebreid netwerk waarvan onze partners kunnen profiteren.

URBACT

URBACT is al meer dan 10 jaar een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden. Steden spelen immers een sleutelrol binnen de complexe veranderingen van onze samenleving. Platform31 is vanuit Nederland het Nationaal URBACT Punt.

National Focal Point Europe

Het ministerie van BZK heeft Platform31 aangewezen als National Focal Point Europe. Als National Focal Point vervult Platform31 een brugfunctie tussen Europa en decentrale overheden. De kennis en ervaring vanuit andere Europese organisaties waarmee Platform31 samenwerkt, worden via het National Focal Point Europe verspreid. Steden en andere lagere overheden zijn hierdoor aangesloten op Europese stedelijke agenda’s en ontwikkelingen, en kunnen profiteren van de kennis, ervaringen en expertise van ons Europese netwerk. Inhoudelijke verbinding van de G4 en de G40 met Europa staat hierin centraal.

JPI Urban Europe

Platform31 is betrokken bij het programma Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI Urban Europe) dat zich op internationale schaal wijdt aan ambitieus inter- en transdisciplinair onderzoek op het gebied van de stedelijke problematiek. Het uiteindelijk doel is om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen.

JPI Urban Europe faciliteert onderzoek op een schaal die niet uitgevoerd zou kunnen worden door een enkel land. Behalve de Europese Commissie zijn 14 landen aangesloten: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Verenigd Koninkrijk, en Zweden. In specifieke activiteiten van JPI Urban Europe zijn meer landen betrokken.

Hieronder ziet u ons overzicht van aan Europa gerelateerd nieuws over stad en regio.