Thema: Toekomstbestendige woningmarkt

Platform31 gaat in 2019 aan de slag met het thema Toekomstbestendige woningmarkt. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

In Nederland groeien de zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het wonen in de stad en financiering van het sociaal wonen. Dat roept zowel vragen op over hoe we de woningbouwproductie kunnen versnellen als over de wijze waarop we de schaarse vrijkomende woningen verdelen. Vooral kwetsbare groepen in de wijk, met name in corporatiewoningen, kunnen niet altijd toegang vinden tot de woningmarkt en zoeken hun toevlucht in vakantieparken of op straat. Platform31 onderzoekt hoe we deze kwetsbare groepen op de woningmarkt kunnen ondersteunen en sociale problemen en excessen buiten de woningmarkt kunnen voorkomen. Maar ook hoe we de kloof tussen huur en koop kunnen verkleinen en welke rol middenhuur en flexibele woonvormen hierin spelen. Tot slot staat ook de wijze waarop de sociale huursector is georganiseerd ter discussie. Diverse partijen denken na over de hervorming van de woningmarkt. Platform31 ontwikkelt diverse projecten die bijdragen aan de toegankelijkheid van de woningmarkt.

Woning blauw