Wonen

Passend aanbod van woningen

De woningmarkt is turbulent. De toekomst vraagt om extra woningen en de huidige markt is star: weinig woningen zijn beschikbaar en betaalbaar. Gebieden met een ontspannen woningmarkt zoeken een nieuwe balans en zien ook kansen om de woningvoorraad te transformeren. Naast sloop van slechte woningen is op sommige plekken juist toevoeging van kwaliteit en passend aanbod nodig, bijvoorbeeld voor de grote groep ouderen die langer zelfstandig blijft wonen. Het traditionele plaatje is dat ontwikkelaars koopwoningen bouwen, woningcorporaties goedkope woningen verhuren en beleggers duurdere huurwoningen exploiteren. Maar wie huisvest de mensen in het middensegment?

In deze turbulente woningmarkt neemt Platform31 een onafhankelijke positie in tussen overheid, corporaties, beleggers, particuliere verkopers, bewoners en overige stakeholders om samenwerking tussen deze partijen te stimuleren en versterken. Platform31 bekijkt de kwaliteit en beschikbaarheid van de woningvoorraad, werkt aan het vinden van antwoorden op vraagstukken rondom volkshuishuisvesting, bevordert het debat over betaalbaar wonen en verkent diverse oplossingsrichtingen.