Thema: Toekomstbestendige woningmarkt

Binnen het thema Toekomstbestendige woningmarkt besteedt Platform31 komend jaar volop aandacht aan de maatschappelijk woningbouwopgave, City Deals, woningbouwversnelling door conceptueel bouwen en flexwonen. We bouwen daarnaast de lopende activiteiten rondom het middensegment uit richting middenkoop en starten een experiment op basis van de uitkomsten van het traject betere benutting van de bestaande voorraad. We besteden aandacht aan bijzondere woonvormen als wooncoöperaties en de financierbaarheid daarvan. Daarnaast besteden we aandacht aan de maatschappelijke rol van de woningcorporaties, de betaalbaarheid van het sociale segment, het financieel sturingsinstrumentarium van corporaties en het versterken van de lokale verankering en interbestuurlijke samenwerking in het wonen.

Woning blauw

Kennisdossiers

Een kennisdossier bundelt interne en externe informatie rondom een specifiek onderwerp of thema:

Woonbeleid op maat

De incompany training Woonbeleid van Platfom31 en VNG Connect biedt actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om u te ondersteunen bij het vormgeven van het woonbeleid.

Lees verder