Download

Pdf, 817 kB

×

Download bestand

Samenwerken bij instroom in beschermingsbewind

Framework voor drie pilots

Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks dat de nieuwe instroom daalt, blijft het totaal aantal mensen onder bewind onverminderd hoog. Wanneer iemand onder bewind staat ligt de verantwoordelijkheid van zijn/haar financiële administratie bij een bewindvoerder. In sommige gevallen zijn lichtere vormen van ondersteuning zoals budgetbeheer passender. Beleidsmakers, bewindvoerders, rechtbanken en hulpverleners zijn op zoek naar manieren om de best passende hulp te bieden aan deze financieel kwetsbare doelgroep, onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning als het kan. Platform31 draagt hieraan bij met drie publicaties en een afwegingskader.

  • Drie pilots rondom de instroom van bewind
    Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Platform31 gevraagd om in drie regio’s – Noord-Nederland, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant – samen met gemeenten, bewindvoerders en rechtbank te verkennen of er een andere werkwijze mogelijk is rondom de instroom van bewind. In deze drie regio’s hebben we de opzet voor deze pilots begeleid. Insteek is een passende vorm van ondersteuning aan mensen in een financieel kwetsbare positie te bieden in samenwerking met de drie partijen.
  • Handreiking samenwerken rondom de instroom in beschermingsbewind
    In deze handreiking delen we de inzichten en ervaringen uit de pilots en hopen hiermee andere regio’s te inspireren om zelf ook invulling te geven aan de samenwerking.

Het onderzoek naar passende ondersteuning en de Quickscan beschermingsbewind worden in maart gepubliceerd.

cover-samenwerken-bij-instroom-beschermingsbewind
cover-samenwerken-bij-instroom-beschermingsbewind-handreiking