Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren

Randvoorwaarden en een quickscan voor een passende doorverwijzing naar beschermingsbewind of ondersteuning vanuit de gemeente

4 april 2018
Gemeenten willen meer grip op de instroom van mensen onder beschermingsbewind. Hierbij staat de vraag centraal of beschermingsbewind in alle gevallen wel écht noodzakelijk is of dat er een andere wijze van ondersteuning mogelijk is, die beter aansluit bij de situatie en vaardigheden van de inwoner met financiële problemen. Hulpverleners in het sociaal domein komen mensen met financiële problemen op veel plekken tegen en moeten dan zelf een eerste afweging maken: waar ga ik deze inwoner naar doorverwijzen? Lastig is dat zij vaak onvoldoende specifieke kennis hebben over schuldenproblematiek. Hoe kunnen zij dan toch goed doorverwijzen? Dit onderzoeksrapport gaat over passende ondersteuning van financieel kwetsbaren.

Auteur(s)

In opdracht van de City Deal Inclusieve Stad en met hulp van het G40-stedennetwerk keken we naar welke instrumenten gemeenten inzetten als passend aanbod wanneer beschermingsbewind niet noodzakelijk is. Daarnaast hebben we onderzocht welke factoren belangrijk zijn bij de afweging welke ondersteuning nodig is: het (gemeentelijke) aanbod, beschermingsbewind of een combinatie? Op basis daarvan is een Quickscan Beschermingsbewind ontwikkeld voor sociaal werkers en doorverwijzende partijen voor een eerste inschatting van de ondersteuningsbehoefte van financieel kwetsbaren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat beschermingsbewind vooral bedoeld is als ondersteuning én bescherming bij een langdurig of permanent gebrek aan zelfredzaamheid van een financieel kwetsbare inwoner. Beschermingsbewind is daarbij niet per definitie de oplossing voor de schuldenproblematiek. In de praktijk wordt beschermingsbewind nog regelmatig gezien als de oplossing voor iemands problematische schuldsituatie. Het is belangrijk te kijken naar de situatie, vaardigheden en motivatie van de inwoner om te bepalen welke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Verschillende gemeenten hebben bewust diverse vormen van inkomensondersteuning ontwikkeld dat ingezet kan worden als instrument waar beschermingsbewind niet noodzakelijk is. Daarbij hechten zij veel waarde aan maatwerk en flexibiliteit van de dienstverlening. Concreet betekent dit dat de vorm van inkomensbeheer (budgetbeheer, budgetcoaching e.d.) die inwoners ontvangen aangepast is aan de vaardigheden en behoeften van de inwoner, en dat deze ondersteuning in de loop van de tijd ook kan veranderen.

 

 

Vijf aanbevelingen

Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat gemeenten aandacht moeten besteden aan verschillende randvoorwaarden om meer grip te krijgen op de instroom van mensen onder beschermingsbewind. In het rapport komen vijf randvoorwaarden naar voren, deze zijn te vertalen in vijf aanbevelingen voor gemeenten die samen met hun ketenpartners willen werken aan een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren:

  1. Besteed aandacht aan preventie en vroegsignalering voor mensen met (een risico) op problematische schulden.
  2. Zorg voor een passend aanbod voor inkomensbeheer en schuldhulpverlening voor de financieel kwetsbare inwoner;
  3. Zorg dat de financieel kwetsbare inwoner zo snel mogelijk op de juiste plek terechtkomt.
  4. Zorg voor een goede samenwerking met bewindvoerders én doorverwijzende partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties;
  5. Investeer in én borg de kwaliteit van schuldhulpverlening.
180328_Op_weg_naar_een_sluitende_aanpak_voor_financieel_kwetsbaren

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan