Quickscan Beschermingsbewind

7 juni 2018
Hulpverleners in het sociaal domein komen mensen met financiële problemen op veel plekken tegen. Vaak maken zij zelf een inschatting voor doorverwijzing. Lastig is dat zij vaak geen specifieke kennis hebben over schuldenproblematiek. Uit de praktijk blijkt dat in sommige gevallen een verwijzing naar beschermingsbewind te zwaar blijkt. En waar een verwijzing naar lichtere vormen van ondersteuning, zoals budgetbeheer, passender zijn. Deze interactieve Quickscan Beschermingsbewind helpt professionals in de ondersteuning bij een eerste inschatting van de ondersteuningsbehoefte van financieel kwetsbare inwoners.

Auteur(s)

Met deze quickscan kunnen sociaal werkers en andere doorverwijzende partijen snel en makkelijk een eerste inschatting maken van de ondersteuningsbehoefte van financieel kwetsbare inwoners. Goed doorverwijzen wordt voor hen zo een stuk makkelijker. De quickscan focust op de vraag of beschermingsbewind noodzakelijk is, of dat een gemeentelijke voorziening beter aansluit bij de ondersteuningsbehoeften en de vaardigheden van de inwoner. Het instrument geeft vooral:

  1. Inzicht in welke factoren belangrijk zijn bij het maken van de keuze tussen beschermingsbewind of andere ondersteuning.
  2. Inzicht in waar de inwoner naar doorverwezen kan worden;
  3. Een eerst grove inschatting van de ondersteuningsbehoeften van een inwoner.

Om de professional te ondersteunen bij het doorlopen van de quickscan, zijn vragen opgenomen die helpen inzicht te krijgen in de schuldensituatie, vaardigheden, leerbaarheid en motivatie van een inwoner. Belangrijk is te benadrukken dat de Quickscan Beschermingsbewind niet geschikt is om een keuze te maken welke hulpverlening geschikt is voor de inwoner. Hiervoor moet een professional met expertise op schuldenproblematiek een afweging maken. Deze professional kan hierbij ook gebruikmaken van een screeningsinstrument.

Meer informatie

De quickscan is onderdeel van onderzoek uitgevoerd door Platform31 in opdracht van de City Deal Inclusieve Stad en de G40 themagroep Armoede en Schulden. Wilt u meer informatie over de analyse en de totstandkoming van de quickscan? Lees dan het volledige rapport: Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren. Dit rapport bestaat daarnaast ook uit een inventarisatie, welke instrumenten gemeenten op dit moment inzetten als passend aanbod wanneer beschermingsbewind niet noodzakelijk is. In het rapport worden vijf aanbevelingen gegeven voor gemeenten en haar samenwerkingspartners om te komen tot een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren.

Lokale versie quickscan?

Voor de gemeente Zaanstad en Leeuwarden ontwikkelde Platform31 ook een lokale versie van de quickscan toegespitst op de voorzieningen in deze gemeenten.

Heeft u ook interesse in een lokale versie van de quickscan? Neem dan contact op met Jochem Heemskerk (jochem.heemskerk@platform31.nl).

Quickscan_Beschermingsbewind

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan