Download

Pdf, 2,6 Mb

×

Download bestand

Op weg met de wooncoöperatie

Ontwikkelingen en lessen van de koplopers

Medio 2014 startte Platform31 op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’. Doel was de wooncoöperatie, die opgenomen werd in de Woningwet 2015, te verkennen middels zowel onderzoek als de praktijk. Voor dit laatste ging een oproep uit aan initiatieven om zich aan te sluiten bij een community of practice. Deze initiatieven zouden in een kleine twee jaar het proces van idee tot oprichting en uitvoering van de wooncoöperatie doorlopen. Uit de 21 aanmeldingen werden uiteindelijk 14 koplopers gekozen. Ze kwamen vanaf eind 2014 in totaal zes keer bijeen, waarbij steeds één van de initiatieven gastheer was.

’De koplopers hebben baanbrekend werk verricht, door als eerste deze weg te bewandelen.’

Het experimentenprogramma is inmiddels afgerond en overgegaan in een actieprogramma waarin Platform31 met nieuwe pilots concrete stappen wil maken rondom de wooncoöperatie. Het blijkt voor initiatieven nog altijd niet eenvoudig om tot uitvoering te komen. De koplopers hebben echter belangrijk baanbrekend werk verricht door als eerste deze weg te bewandelen. Enkelen zijn daarin gestrand, maar velen zijn nog steeds actief. In deze publicatie kijkt Platform31 samen met de initiatiefnemers terug op de ontwikkelingen die de koplopers in de afgelopen twee jaar doorlopen hebben. Het geeft een mooie inkijk in de processen die rond het oprichten van een wooncoöperatie spelen.

‘Doorzettingsvermogen, creativiteit en positief denken. Dat zijn onmisbare ingrediënten om een wooncoöperatie op te zetten.’

Bekijk ook

  • Kennisdossier Wooncoöperatie
    Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de wooncoöperatie voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.
Cover-op-weg-met-de-wooncooperatie

Koplopers