Onmogelijke levens, botsende logica en eigenzinnige professionals


Het werkboek is gericht op professionals en managers in de veiligheidshuizen voor de aanpak van veelplegers.

Sinds 2009 is er in Nederland een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen, samenwerkingsverbanden van gemeenten, justitie en zorgpartijen. Veel van de veiligheidshuizen zijn ontstaan vanuit lokale initiatieven. In de loop der jaren hebben zij zich ontwikkeld tot centra waar de hardnekkige problematiek van onder meer veelplegers, multiprobleem gezinnen, criminele jeugdigen en plegers van huiselijk geweld wordt gecoördineerd. Daarvoor is goede samenwerking tussen ketenpartners essentieel.