Download

Pdf, 1,8 MB

×

Download bestand

Lokale samenwerking na de Woningwet

Een verkenning na drie jaar

De herziene Woningwet (2015) is alweer drie jaar van kracht. De wet bracht aanscherping in de taken en verantwoordelijkheden en daarmee de rolverdeling van woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten op het gebied van de volkshuisvesting. Een ander onderdeel van de wet is de aanscherping van de leefbaarheidsbijdragen van woningcorporaties. Platform31 onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het G40-stedennetwerk de effecten van de Woningwet op lokale samenwerking.

Dit rapport brengt in beeld wat de herziene Woningwet veranderde in de samenwerking ten behoeve van de volkshuisvestingsopgave tussen de drie lokale samenwerkingspartners. We onderzochten daarvoor tien casussen: we interviewden per casus de gemeente, een woningcorporatie en hun huurdersorganisatie over hoe zij sinds de herziene Woningwet de samenwerking ervaren bij de totstandkoming van de woonvisie en het maken van lokale prestatieafspraken.

Cover lokale samenwering na de Woningwet