Download

Pdf, 2,5 MB

×

Download bestand

Dit inspiratie- en werkboek Armoede, schulden en gezondheid is ontwikkeld
dankzij de resultaten uit de leerkring ‘Preventieve aanpak van armoede,
schulden en gezondheid’. Deze leerkring organiseerden Platform31 en Pharos vanuit het stimuleringsprogramma GezondIn Kijk voor meer informatie over dit programma op www.gezondin.nu

Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid

Werken aan preventie

Met medewerking van Frea Haker en Edith Smulders (Pharos)

Er is steeds meer aandacht voor het verband tussen gezondheidsachterstanden en armoede en schulden. En in het sociale domein richten organisaties zich meer en meer op preventie en integrale ondersteuning waarin financiële en gezondheidsproblemen worden verbonden. Pioniers van zes projecten, van verschillende organisaties en gemeenten, deelden hun ervaringen en brachten hun aanpak verder in de Gezond in…-denktank en leerkring. Op basis van die inzichten en resultaten ontwikkelden we dit inspiratie- en werkboek. Het geeft vernieuwers bij gemeenten, en andere organisaties zoals welzijnsorganisaties of GGD-en, inspiratie, nieuwe inzichten en praktische handvatten om armoede, schulden en gezondheid gecombineerd aan te pakken.

Cover inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid