Download

3,5 MB

×

Download bestand

Huurachterstanden: voorkomen is beter dan genezen - update 2020

Een overzicht van maatregelen door corporaties, gemeenten en andere lokale partijen tegen huurachterstanden

Wat doen woningcorporaties om huurachterstanden te bestrijden en huisuitzettingen te voorkomen? Platform31 sprak in 2018 verschillende woningcorporaties over hun aanpak en plaatste een oproep om te achterhalen welke maatregelen ze hanteren in de strijd tegen huurachterstanden. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zijn er veel ervaringen opgedaan. De aanpakken die woningcorporaties voeren zijn door deze ervaringen aangepast en vernieuwd. Wat doen zij nu anders? Platform31 updatete de eerdere publicatie met nieuwe informatie en stak hem in een nieuw jasje. Naast een update van de genoemde cijfers,
genoemde maatregelen en nieuwe ontwikkelingen voegden we een aanvullend hoofdstuk toe over het incassobeleid van woningcorporaties.

Cover huurachterstanden