game set match

Download

×

Download bestand

Game, set, match

Kansen voor huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaand vastgoed

Sinds de EU-grenzen vanaf 2007 voor buitenlandse werknemers openstaan, is het realiseren van goede woonruimte voor deze flexwerkers een actueel vraagstuk. Partijen betrokken bij de huisvesting van arbeidsmigranten tekenden in 2012 een Nationale Verklaring om meer en betere woonlocaties voor deze doelgroep te creëren. Sindsdien werken gemeenten, uitzendbureaus, corporaties en commerciële huisvesters met experimenten, convenanten en bijeenkomsten samen aan een zowel kwantitatief als kwalitatief beter aanbod. Daarbij biedt het groeiend arsenaal aan leegstaand vastgoed in Nederland kansen. Net als studenten, creatieve ondernemers en andere woonurgenten zijn tijdelijke arbeidskrachten op zoek naar flexibele woonvormen. Bestaande leegstaande gebouwen bieden hier letterlijk en figuurlijk de ruimte toe.

De transformatie van leegstaande panden naar flexwonen voor arbeidsmigranten staat of valt met de match tussen vragers en aanbieders. Om deze partijen bij elkaar te brengen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Platform31 gevraagd de rol van ’matchmaker’ te spelen. Hiertoe is een analyse gemaakt van lopende initiatieven en zijn vragers en aanbieders op een tweetal bijeenkomsten aan het woord gelaten over hun aan- en verkoopstrategie. Dit heeft veel nieuwe kennis opgeleverd over rollen, condities en instrumenten voor een succesvolle herbestemming. In deze rapportage worden deze inzichten gedeeld, met als doel andere partijen die aan de huisvesting van arbeidsmigranten werken, te inspireren.