Download

Pdf, 3,62 MB

×

Download bestand

Een nieuw (t)huis

Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt

Een geschikte woning voor langer zelfstandig thuis. Hoe benader, ontzorg en ondersteun je senioren om de stap naar een aantrekkelijke nieuwe woning te maken? In deze publicatie vindt u lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken van het experiment ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’.

Van senioren wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Vaak passen senioren hun huidige woning aan zodat zij hier kunnen blijven wonen wanneer gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning én woonomgeving: doorstroming. Deze laatste optie draagt bij aan het passender wonen van senioren én aan het verminderen van de woningmarktproblematiek. Het zorgt ervoor dat grote en onderbenutte eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. Daarmee worden de verhuisketens verlengd. Dit lost de schaarste op de woningmarkt niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling.

Vier thema’s

In de quickscan Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt (maart 2021) constateerden we dat integrale samenwerking, het gebruik van data en werken vanuit de leefwereld van senioren cruciaal zijn voor een effectieve aanpak. In deze publicatie behandelen we vier thema’s uit het experiment Stimuleren ‘Doorstroming van senioren op de woningmarkt’ door de opgedane kennis te delen en ter inspiratie praktijkvoorbeelden op te nemen:

  1. Samen naar beter: Hoe kom je samen tot integraal beleid, dat op elkaar aansluit en elkaars werkzaamheden versterkt?
  2. Zicht op de opgave en resultaten: Welke indicatoren zijn relevant om te registeren, wie legt deze vast en hoe voer je gezamenlijk een analyse uit? Dit moet leiden tot een basale monitor op basis waarvan de deelnemers hun vorderingen kunnen meten en gericht interventies kunnen inzetten.
  3. Een integrale aanpak: Welke instrumenten zetten de partijen in, hoe matchen deze met de opgave en welke vervolgstappen zijn dan nodig?
  4. Vergeet het gedrag niet: Senioren verhuizen niet zomaar. Hoe kun je als partijen individueel en gezamenlijk rekening houden met het gedrag van mensen, zodat ingezette maatregelen ook effectief zijn. Naast kennis over gedrag gaan we ook in op het betrekken van senioren bij beleid en maatregelen gericht op doorstroming.

We sluiten ieder hoofdstuk af met een aantal tips gebaseerd op de praktijkervaringen van de experimentdeelnemers. Om te laten zien wat doorstroming voor senioren kan betekenen en wat zij in dat proces nodig hebben, zijn tussen de hoofdstukken interviews met senioren opgenomen die net verhuisd zijn.

Bekijk ook

Quickscan van tien praktijkvoorbeelden
In deze publicatie richten wij ons op de doorstroom van senioren op de woningmarkt. Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop doorstroming kan worden gestimuleerd, voerde Platform31 een quickscan uit.

Cover Een thuis voor iedereen

“Wat een prachtige publicatie hebben jullie gemaakt. Waardevolle informatie waarmee iedere corporatie direct aan de slag kan.”
Ellen Bierkens
Woonadviseur bij Woonkwartier