Download

Pdf, 549 kB

×

Download bestand

Eén jaar prestatieafspraken

Terugblik op de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties, hun processen en de inhoud om tot prestatieafspraken te komen

2016 was het eerste jaar waarin gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties de volledige cyclus van de Woningwet doorliepen om tot prestatieafspraken te komen. Wat zijn de geleerde lessen? Wat vinden de drie partijen de succes- en faalfactoren om tot goede prestatieafspraken te komen? Platform31 blikt terug op het eerste jaar prestatieafspraken. De basis daarvoor is het Intervisietraject Prestatieafspraken. Hier deden vier gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties een jaar lang aan mee.

Voorkant een jaar prestatieafspraken