Download

Pdf, 363 KB

×

Download bestand

Notitie: De wooncoöperatie en de gemeente

Wooncoöperaties staan in toenemende belangstelling in Nederland. Vaak worden ze in een adem genoemd met corporaties. Sinds 2015 staat de wooncoöperatie in de Woningwet als vehikel voor zelfbeheer en zeggenschap van sociale huurders. Maar de wooncoöperatie is meer, zo erkent ook het nieuwe kabinet. Het collectief eigendom, betrokkenheid van de bewoners en het niet gericht zijn op winst biedt oplossingen voor verschillende problemen op de woningmarkt. Met name in het dichten van de kloof tussen het sociale segment en de vrije markt is de wooncoöperatie een kansrijk instrument, zowel in een overspannen situatie als gebieden met krimp.

Gemeenten hebben hierin een cruciale rol en de aanstaande verkiezingen zijn de uitgelezen gelegenheid om de wooncoöperatie te positioneren in het lokale beleid. Dat kan op verschillende manieren, van volgen en controleren tot agenderen, stimuleren en zelfs regisseren. Om gemeenten hierin wegwijs te maken heeft Platform31 een notitie geschreven. Het legt kort uit wat een wooncoöperatie is, welke meerwaarde het op de lokale (en regionale) woningmarkt kan hebben en wat een gemeente aan concrete handvaten heeft om initiatieven van de grond te krijgen. Ervaringen hiervoor komen uit het actieprogramma wooncoöperaties waar zich al verschillende wethouders, samen met groepen bewoners, directeuren van corporaties en zelfs banken, aan hebben verbonden. Deze ambassadeurs wijzen hun collega’s en opvolgers met de notitie graag de weg.

Wooncooperatie
Foto: Alex Schröder

Kennisdossier

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over wooncoöperaties voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Kennisdossier De wooncoöperatie