Download

Pdf, 6,9 MB

×

Download bestand

De wooncoöperatie, die komt er wél

Sinds 2015 is de wooncoöperatie als erkende ‘organisatievorm’ opgenomen in de Woningwet. De wooncoöperatie vormt een alternatief, naast huur en koop, waarvan in Nederland steeds meer voorbeelden zichtbaar worden. Toch vraagt de realisatie van deze initiatieven voor collectief wonen nog wel de nodige aandacht. Al sinds 2014 ondersteunt Platform31 daarom de ontwikkeling van een groep koplopers met kennis en informatie. Vanaf de invoering van de Woningwet gebeurt dit onder het Actieprogramma Wooncoöperaties.

Ontwikkelingen

De beoogde beweging van het Actieprogramma Wooncoöperaties zet zich gestaag door en maakt steeds meer momentum. In dit magazine kijken we terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren samen met institutionele spelers en initiatiefnemers. De ervaringen van zes voorbeelden worden besproken. Waar komt de collectieve woonwens vandaan? Hoe hebben initiatiefnemers hun gezamenlijke project aangepakt? Welke ervaringen hebben zij met banken, woningcorporaties en gemeenten? Wat zijn belangrijke afwegingen en waar lopen zij tegenaan?

Visie en ervaringen

Door verschillende nieuwe en oudere voorbeelden uit verschillende steden en dorpen in heel Nederland naar voren te brengen, proberen we een beeld te schetsen hoe het er voor staat met de wooncoöperatie in Nederland. Daarbij bieden we ook ruimte aan de gevestigde partijen om hun visie te geven op de rol van de wooncoöperatie als nieuwe speler op de woningmarkt. En kijken we voor inspiratie over de landsgrenzen naar ervaringen in andere Europese landen waar wooncoöperaties al veel langer gemeengoed zijn.

Bekijk online

P31 Wooncoop-magazine-cover

Kennisdossier

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over wooncoöperaties voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Kennisdossier De wooncoöperatie