Download

-klik op de titel-

×

Download bestand

De toepassing van het DrieKamerModel

Op weg naar een zichtbaar maatschappelijk budget

Over de legitimiteit en professionaliteit van woningcorporaties wordt volop gediscussieerd. Doen ze wat ze moeten doen? Doen ze dat op een efficiënte en effectieve manier? Het DrieKamerModel is een aanpak die corporaties ondersteunt in transparante besluitvorming en communicatie over strategische, financiële keuzes tussen maatschappelijke taken, renderend vastgoed en een financieel gezonde organisatie. Het gedachtegoed over het DrieKamerModel is ontwikkeld door Ortec Finance.

Platform31 heeft aangeboden een deel van het model, de Maatschappelijke Kamer, samen met Ortec Finance en de corporaties te helpen ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat dankzij het DrieKamerModel een woningcorporatie haar meerwaarde als ondernemer met een maatschappelijke taak, beter over het voetlicht kan brengen. Samen met dertien woningcorporaties is de theorie over het DrieKamerModel van praktische handvatten voorzien. Dit rapport geeft aanbevelingen over hoe woningcorporaties de Maatschappelijke Kamer in hun praktijk kunnen toepassen.
toepassing driekamermodel 2
De toepassing van het DrieKamerModel