“Maak iets zo simpel mogelijk, maar niet simpeler dan dat.” Wouter Kersten kan zich duidelijk vinden in deze wijze woorden van Einstein. Versimpelen klinkt immers heerlijk aantrekkelijk, maar wordt vaak te ver doorgevoerd en/of te vroeg gedaan. Eén vraag, één invalshoek of één (SMART) doel werkt dan ook vaak niet in de complexe praktijk van stad en regio. Dat weet Wouter als geen ander. Hij zoomt daarom voortdurend uit én in op de vraag van de opdrachtgever, om zowel meer overzicht als inzicht te krijgen. Want zo komt hij tot meer waardevolle antwoorden waarmee je in de praktijk verder kunt.

De afgelopen twintig jaar dook Wouter op die manier in klimaatbeleid, innovatieprocessen, circulair ontwerpen, creativiteit stimuleren in onderwijs en werk, sociaal ondernemen en hoe je kunt omgaan met complexiteit. En hij deed dat binnen diverse werkomgevingen: commercieel, non-profit, academisch en combinaties daarvan. Bij Platform31 focust hij zich op de circulaire maatschappij en duurzaamheid. Omdat juist hier die enorme complexiteit speelt en simpele antwoorden niet passen. Denk aan het stikstofprobleem en de woningnood: hoe ga je hiermee om als gemeente of marktpartij? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Of aan de circulaire economie en de verduurzaming van bestaande wijken: met welke maatregelen of beleid leg je als gemeente slimme verbindingen tussen thema’s en kansen en creëer je dus extra voordelen voor inwoners?

Naast zijn werk bij Platform31 schrijft Wouter artikelen voor TU Delft en jaagt hij professionele nieuwsgierigheid aan bij The New ABC. Hij promoveerde op hoe je opschaling kunt ‘ontwerpen’ en daarmee adaptieve oplossingsrichtingen kunt bedenken. Eerder werkte hij onder andere als innovatiemanager bij Enviu en onderzoeker bij Telos, Globus, RIVM en WRR.

Wouter Kersten op platform31.nl