Versnellingslab Circulair Bouwen

Looptijd project: 2022-2025
Project

Het Versnellingslab Circulair Bouwen biedt een meerjarig ontwikkelprogramma voor corporaties om circulair bouwen in zowel beleid als projecten te integreren en de interne samenwerking daarvoor te versoepelen. Corporaties kunnen er in een besloten, veilige omgeving kennis uitwisselen en experimenteren. Het programma begeleidt ze stapsgewijs naar circulair bouwen. Allereerst door circulair bouwen te verhelderen en definiëren, vervolgens door het te verankeren in beleid en kennis erover te verdiepen. En uiteindelijk door het opschalen ervan. Ook kunnen deelnemers de circulaire prestaties van een eigen nieuwbouw- of renovatieproject evalueren.

Het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 schetst hoe onze economie kan veranderen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Ook omschrijft het wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan; onder andere circulair bouwen. Corporaties zijn daarbij, als opdrachtgevers in de bouwketen, belangrijke spelers.

Het Versnellingslab is bedoeld voor medewerkers die op toezichthoudend, bestuurlijk, beleidsmatig of operationeel niveau werkzaam zijn bij woningcorporaties. Deelname vanuit verschillende niveaus van de organisatie verhoogt het rendement van het programma. Het versnelt het integreren van circulair bouwen in zowel beleid als projecten en vergemakkelijkt de interne samenwerking.

Het Versnellingslab heeft een eigen website met onder andere een kennisdossier. Daar staan alle kennisdocumenten, ingedeeld op basis van de werksessie waar ze aan de orde kwamen.

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan