Samenwerking gemeenten en corporaties bij vroegsignalering

Terugblik eerste themasessie

De per 1 januari 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is erop gericht om het vroeg signaleren van schulden makkelijker te maken. Dat draagt bij aan het voorkomen van problematische schulden en het zo nodig eerder inzetten van schuldhulpverlening. Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. In de eerste themabijeenkomst op 6 september stond de samenwerking tussen gemeenten en corporaties centraal. Kijk de presentaties over gegevensuitwisseling, het Landelijk Convenant Vroegsignalering, de rol en positie van corporaties en twee praktijkvoorbeelden terug.

Fons Lustenhouwer, senior projectleider bij Platform31, leidt de online bijeenkomst ‘Vroegsignalering voor woningcorporaties’ in met een korte introductie over de wijziging van Wgs, en licht het belang van samenwerken tussen corporaties en gemeenten toe.

Gegevensuitwisseling schuldhulpverlening

Pieter Roos, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, licht de beleidsdoelen en achtergronden toe van de Actielijnen Brede schuldenaanpak en de wijziging van de Wgs.

Het Landelijk Convenant en (Schuld)hulp

Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur bij NVVK, en Anja Tijdhof, Implementatiemanager Verbinden Schuldendomein bij VNG, spreken over de kenmerken van vroegsignalering, de achtergrond van het Landelijk Convenant Vroegsignalering, de functie van het aanmeldportaal en de opbrengsten van vroegsignalering.

De rol en positie van corporaties bij vroegsignalering

Bart de Jonge, senior jurist en belangenbehartiger bij Aedes, vertelt over de rol en positie van woningcorporaties binnen bij het Landelijk Covenant Vroegsignalering en het traject van vroegsignalering, en licht toe waarom samenwerken en het maken van duidelijke afspraken tussen gemeenten en corporaties essentieel is.

Vroegsignalering bij Portaal Utrecht

Guido van Inge, sociaal beheerder bij Portaal in Utrecht, spreekt over zijn ervaringen met het proces van vroegsignalering, wijkgeoriënteerde pilots, en hoe Portaal de wetswijziging van de Wgs heeft aangepakt.

Vroegsignalering bij Domesta, Drenthe

Michiel Hasslacher, strategisch beleidsadviseur bij Domesta in Drenthe, spreekt over zijn ervaringen met vroegsignalering, de uitgangspunten en interne processen van Domesta en de resultaten van samenwerkingsafspraken. Hij zoomt ook in op de verschillende ‘to-do’s’ die voortvloeien uit de wijziging van de Wgs.

Bekijk ook