Leren van rampenpreventie om wijken vooruit te helpen

Preventieve maatregelen kunnen meerdere doelen dienen

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld rondom het verbinden van opgaven in de wijk. Deze keer gebruiken we inspiratie uit het buitenland om te laten zien hoe preventieve maatregelen bij het voorkomen van rampen meerdere doelen kunnen dienen.

In dit artikel kijken we naar hoe de maatregelen die worden genomen om rampen te voorkomen, kunnen bijdragen aan het verbeteren van wijken. Door een ramp verschuiven belangen en komen er nieuwe belangen in beeld waardoor iets wat eerst niet kon, opeens wél mogelijk is. De komst van Covid-19 kan, gezien het aantal sterfgevallen en de economische impact, als een ramp worden beschouwd. Investeren in preventie is dus wenselijk. Wat is de mogelijke impact van rampen op kwetsbare wijken en wat kunnen we in dat kader leren van de preventieve maatregelen die men in het buitenland neemt om zich voor te bereiden op een herhaling van eerder ervaren rampen?

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

In het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.