De wooncoöperatie, die komt er wel!

Het speelveld rondom wooncoöperaties is de afgelopen jaren volop in beweging. Bij herziening van de Woningwet is deze nieuwe vorm van zelforganisatie van bewoners in het wonen-domein wettelijk verankerd. Met het tweede landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 op 28 mei 2018 samen met u de balans op. Toonaangevende sprekers brengen u in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen in het speelveld. Laat u inspireren door koplopers en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies. Bent u erbij op 28 mei?

De afgelopen jaren zijn er tientallen initiatieven gestart met de verkenning van een wooncoöperatie. Deze koplopers doorliepen het proces van idee tot oprichting en uitvoering van de wooncoöperatie. Het blijkt voor initiatieven nog altijd niet eenvoudig om na de oprichting tot uitvoering te komen. De koplopers hebben echter belangrijk baanbrekend werk verricht door als eerste deze weg te doorlopen. Enkelen zijn daarin gestrand, maar velen zijn nog steeds actief. In samenwerking met gemeenten, corporaties en belangenbehartigers maken ze hele concrete stappen. En dat willen we graag samen met u vieren tijdens het congres.

Terugblikken en uitbouwen

Het congres markeert het einde van het Actieprogramma Wooncoöperaties, maar brengt ook nieuwe kansen in beeld. In het regeerakkoord 2017 is de wooncoöperatie aangemerkt als kansrijke oplossing voor problemen op de woningmarkt. Ook het Interbestuurlijk Programma omschrijft het als een nieuwe woonvorm die meer ruimte verdient en door partijen gestimuleerd zal worden. Tijdens het congres zal minister Ollongren haar visie en ambities kenbaar maken om de beweging rondom wooncoöperaties voort te zetten en verder uit te bouwen.

Voor wie?

Het congres is interessant voor alle betrokken spelers: initiatiefnemers van wooncoöperaties, woongroepen, belangenbehartigers, ministeries, gemeenten, corporaties, experts en kennispartners.

Doet u mee?

Wilt u op de hoogte blijven? Hou dan onze website in de gaten, volg ons op Twitter of abonneer u op onze nieuwsbrief. Heeft u een suggestie of wilt u zelf een bijdrage leveren? Mail dan naar ali.karatas@platform31.nl.

Programma

Bekijk het volledige programma, met toonaangevende sprekers, 8 themasessies en 3 excursies hier.

Map for De Remise, Ter Borchstraat 7, Den Haag
Dsc 4154 internal thumb small 1520868580

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Het speelveld rondom wooncoöperaties is volop in beweging. Met het landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 samen met u de balans op. We brengen u in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen in het speelveld. Laat u inspireren door koplopers en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies. Bent u erbij op 28 mei? Lees meer

9:30 Inloop
10:00 Opening

door dagvoorzitter Marceline Schopman

10:10 Welkom

door Wethouder Joris Wijsmuller, gemeente Den Haag

10:15 Stand van zaken in de beweging van bewonersinitiatieven en de ruimte hiervoor in de stadsontwikkeling

door Frans Soeterbroek

10:45 Feestelijke lancering koplopers

door de initiatiefnemers van de wooncoöperatie Roggeveenstraat

11:00 Eerste ronde sessies + excursie
12:15 Lunchpauze
13:15 Tweede ronde sessies + excursie
14:30 Pauze
15:00 Visie op de toekomst

door Adri Duivesteijn

15:30 Ambities van het Rijk

door minister Kajsa Ollongren

15:45 Panelgesprek met stakeholders

Kajsa Ollongren (BZK), Marnix Norder (Aedes), Laurens Ivens (Amsterdam), Ninke Happel (HRW) en Tineke Lupi (Platform31)

16:20 Afsluiting

Hamit Karakus, directeur Platform31

16:30 Borrel

Indien u problemen ondervindt bij het registreren voor deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar communicatie@platform31.nl.