Zelfstandig wonen na beschermd wonen of opvang

Lessen uit het experiment Weer thuis in de wijk

19 april 2018
Een eigen woning, een plek onder de zon. Sinds een aantal jaren koesteren we deze wens ook voor mensen die nu verblijven in het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Om dit mogelijk te maken, hebben deze mensen een integraal arrangement nodig, van onder meer wonen, zorg, welzijn en inkomen. Maar hoe zorg je voor een zelfstandige woning met de noodzakelijke begeleiding en voor een zachte landing in de wijk?

Auteur(s)

Dertien samenwerkingsverbanden

Dertien samenwerkingsverbanden – van gemeente, woningcorporatie en ggz-zorgaanbieder – gingen in 2016 en 2017 met elkaar en Platform31 aan de slag in het experiment Weer thuis in de wijk. Het doel? De uitstroom uit voorzieningen versnellen en verbeteren. Daarbij richtte het experiment zich op de volgende vraagstukken:

  • Zicht op de opgave: hoe krijg je inzicht in de kwantitatieve opgave?
  • Individueel maatwerk: wat is nodig op het niveau van het individu?
  • Een zachte landing in de wijk: hoe organiseren we de randvoorwaarden voor het zelfstandig wonen, zoals dagbesteding, ontmoeting en nabije ondersteuning in de wijk?
  • Procesregie: hoe organiseer je de samenwerking tussen partijen?

Nieuwe instrumenten en aanpakken

Platform31 ondersteunde de samenwerkingsverbanden met onderzoek naar innovatieve projecten en ontwikkelde nieuwe instrumenten of aanpakken op de drie vraagstukken. Ook organiseerde Platform31 bijeenkomsten waarbij de partners onderling ervaringen konden uitwisselen en hun vragen konden voorleggen aan experts en de andere deelnemers. In ruil voor deze kennis stellen experimentpartners aan het eind van het experiment hun praktijk open voor een procesevaluatie (pdf), met als doel anderen te laten leren van de ‘wielen’ die in de dertien samenwerkingsverbanden zijn uitgevonden. De resultaten van deze procesevaluatie staan beschreven in de samenvatting. In de procesevaluatie zijn tevens de samenvattingen van de factsheets per experimentpartners opgenomen, zodat er een samenhangend beeld ontstaat van de opgave en aanpak per gemeente.

180419_Zelfstandig_wonen_na_beschermd_wonen_of_opvang

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn
Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan