Publicatie Wooncoöperaties

Zeggenschap over je eigen huurwoning

Verkenning naar de rol van beheercoöperaties

10 augustus 2017
Zelfbeheer in het wonen is iets dat we anno 2017 in Nederland opnieuw aan het ontdekken zijn. De afgelopen jaren is de belangstelling onder bewoners om meer zeggenschap te hebben over hun woonsituatie toegenomen. Denk aan collectief particulier opdrachtgeverschap, klushuizen, actieve buurtcommissies en wijkondernemingen. De Woningwet van 2015 voegt daar een nieuw instrument aan toe: de wooncoöperatie. Sociale huurders kunnen zich hierin verenigen om beheer en onderhoud van hun woningen zelf te organiseren. Daarbinnen zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen ze individueel of collectief eigenaar worden, als externe partij de woningen uitbaten, of vergaande taken van de woningcorporatie overnemen. Deze laatste variant wordt de beheercoöperatie genoemd.

Auteur(s)

Frank Wassenberg, Tineke Lupi, Trevor James en Hanneke Schreuder

Actieprogramma Wooncoöperaties

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werkt Platform31 in het Actieprogramma Wooncoöperaties de wettelijke regeling nader uit. Aan de hand van een aantal pilots worden aanpakken ontwikkeld, beproefd in de praktijk en geëvalueerd. In deze verkenning van de beheercoöperatie richten we ons op de randvoorwaarden en aandachtspunten voor bewoners en woningcorporaties bij het opstarten van een initiatief.

Analyse

Hiervoor is een analyse gemaakt van enkele bestaande vormen van vergaand zelfbeheer in Nederland, waarvan sommigen al een lange geschiedenis kennen, en inspiratie uit het buitenland. De beheercoöperatie blijkt een goede organisatiestructuur om zelfbeschikking van sociale huurders vorm te geven omdat het dwingt taken, verantwoordelijkheden en budgetten gedegen vast te leggen. Het is hiermee geen algemeen model voor huurdersparticipatie, maar biedt perspectief voor specifieke groepen die vanuit hun mentaal eigenaarschap het heft in eigen hand willen nemen.

170808_Zeggenschap_over_je_eigen_huurwoning

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan