Publicatie Gezondheid en zorg

Wonen, een stevige basis voor gezondheid

Inspiratieboek voor woningcorporaties en gemeenten

20 april 2022
In wijken met veel corporatiewoningen wonen relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Gezond wonen en leven is voor veel van deze bewoners niet vanzelfsprekend. Dit inspiratieboek laat zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en welzijnsorganisaties, werken aan een betere gezondheid en welzijn van hun huurders.

Goed, veilig en gezond wonen is belangrijk voor een gezond leven. Het is dan ook logisch dat gezond wonen inmiddels stevig op de agenda staat. Zeker in kwetsbare wijken en buurten. De gemeente is verantwoordelijk voor de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. Ook woningcorporaties kunnen hieraan bijdragen. Dankzij de wijziging van de Woningwet per 1 januari 2022 zijn er nu mogelijkheden om dat te doen. Gemeenten en woningcorporaties kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Inspiratie voor woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties

Dit boek biedt inspiratie voor woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties voor de invulling van hun integrale gezondheidsaanpak. In deze publicatie vind je:

 • Aanknopingspunten voor een brede en samenhangende aanpak rond goed, veilig en gezond wonen, met aandacht voor de achterliggende oorzaken voor de gezondheidsverschillen.
 • Beschrijving hoe de samenwerking en prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties kunnen worden ingevuld.
 • Voorbeelden van hoe je als woningcorporatie, samen met gemeenten en welzijnsorganisaties, verschil kunt maken bij de aanpak van gezondheidsverschillen.
 • Hoe je hier invulling aan kunt geven aan de hand van de vijf factoren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):
  • inkomens- en bestaanszekerheid
  • leefomstandigheden
  • sociaal en menselijk kapitaal
  • werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden
  • gezondheidszorg.

Deze publicatie draagt bij aan een breder begrip, een gezamenlijke visie, of nieuwe afspraken over mogelijke inzet van woningcorporaties bij gezondheidsaanpak. Of tot het beter verbinden van al bestaande activiteiten met extra aandacht voor gezondheid.

Wonen__een_stevige_basis_voor_gezondheid_-_inspiratieboek_voor_woningcorporaties_en_gemeenten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Meer weten?

Het stimuleringsprogramma GezondIn, uitgevoerd door Pharos en Platform31, helpt Nederlandse gemeenten sinds 2014 met de lokale aanpak van gezondheidsverschillen.

Naar GezondIn.nu

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan