Publicatie Arbeidsmarkt

Van bijstand naar werk

De re-integratieketen nader bekeken

30 november 2020
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in 2019 een nieuw re-integratiebeleid geïmplementeerd om de nieuwe uitdagingen waarmee de gemeente geconfronteerd werd het hoofd te bieden en jaarlijks meer bijstandscliënten aan het werk te krijgen. Deze rapportage doet verslag van de manier waarop het nieuwe re-integratiebeleid in de praktijk uitpakt.

Auteur(s)

Ruud Dorenbos en Tamarah Collij en Tamarah Collij

Wanneer nieuw beleid geïmplementeerd wordt is het belangrijk om te bekijken hoe dit nieuwe beleid in de praktijk werkt. Zo weet je wat goed gaat, wat beter kan en waar eventueel kan worden bijgestuurd. Hiervoor is het onvoldoende om je enkel te richten op cijfermatige indicatoren, het is ook van belang om te zien hoe het beleid op de werkvloer tot uitvoering wordt gebracht en ervaren wordt. Nadat de gemeente Leidschendam-Voorburg het nieuwe re-integratiebeleid implementeerde, heeft zij aan Platform31 gevraagd om naar dit laatste onderzoek te doen, als aanvulling op de eigen kwantitatieve evaluatie. De resultaten delen zij graag met anderen, zodat ook andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen.

Als eerste stap hebben we op basis van de beleids- en implementatiedocumenten in kaart gebracht hoe de re-integratieketen er in het nieuwe beleid uitziet en wat de grootste veranderingen ten opzichte van het eerdere beleid zijn. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met gemeentelijke medewerkers die zowel op beleids- als uitvoeringsniveau betrokken zijn bij (de uitvoering van) het re-integratiebeleid. Ook is gesproken met bijstandscliënten om hun ervaringen mee te kunnen nemen. De gevoerde gesprekken hebben inzicht gegeven in de manier waarop het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd én ervaren wordt.

Uit de gesprekken blijkt dat het nieuwe re-integratiebeleid in de praktijk op grote lijnen overeenkomt met hoe het beleid op papier was opgesteld. De consulenten zien de voordelen van het nieuwe beleid ten opzichte van het eerdere beleid terug in de eigen werkzaamheden. De nieuwe werkwijze biedt tevens de vrijheid om binnen de vastgestelde kaders een eigen invulling aan de begeleiding van de bijstandscliënten te geven. Dit komt ten goede aan het kunnen leveren van individuele aandacht en maatwerk aan de bijstandscliënten. En leidt vervolgens tot meer plaatsingen waardoor de eerder vastgestelde gemeentelijke doelstellingen worden behaald. Zowel de uitvoerende als de beleidsmedewerkers zijn over het algemeen erg te spreken over het nieuwe re-integratiebeleid van de gemeente.

Desalniettemin zijn er ook een aantal aandachtspunten te benoemen, die nu vanwege de coronacrisis en de effecten daarvan op de werkgelegenheid des te belangrijker worden. Een aantal aanbevelingen die voortkomen uit deze aandachtspunten zijn:

  • oog houden voor de bijstandscliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt,
  • blijvend investeren in de vakmanschap van de consulenten en
  • extra aandacht voor speciale doelgroepen.

In het nawoord van dit rapport geeft de wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg aan dat zij de aanbevelingen omarmt en dat de gemeente inmiddels al aan de slag is gegaan met een aantal van de geformuleerde aanbevelingen.

Van-bijstand-naar-werk

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan