Verdieping Arbeidsmarkt

Technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt

15 maart 2023 | Leestijd: 4 minuten
In Nederland staan veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog langs de kant, of dreigen de aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen. Tegelijkertijd is er in de technologische industrie een groot tekort aan gekwalificeerde werknemers. De Technohub Inclusieve Technologie (TINT) probeert hier verandering in te brengen. Zij willen technologische toepassingen inzetten om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. De TINT is een samenwerkingsverband van veel partijen, Platform31 sprak met één van hen.

De TINT is een samenwerkingsverband van veel partijen. Platform31 sprak met een van hen. In een interview met hoofdonderzoeker Sjoerd de Vries en business developer Trea van de Vecht van Hogeschool Saxion proberen we te begrijpen hoe TINT precies werkt en hoe mogelijk veel meer mensen met behulp van technologie aan het werk kunnen. Sjoerd en Trea werken allebei binnen het lectoraat Employability Transition. Dit lectoraat doet praktijkonderzoek naar thema’s op het snijvlak van mens, arbeid en technologie.

Wat is de Technohub Inclusieve Technologie (TINT) en waarom is het opgericht?

TINT is een hub waarmee wij, in samenwerking met veel andere partners, ervoor willen zorgen dat werk verbetert en voor iedereen toegankelijk wordt. We doen dit door middel van technologie. We kijken hoe technologie kan bijdragen aan inclusief en duurzaam werken. Er is al veel innovatie gaande op het gebied van inclusieve technologie en via de Technohub proberen we deze kennis regionaal te verspreiden. TINT richt zich bijvoorbeeld op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die fysieke, psychische of cognitieve belemmeringen ervaren en werkgevers die deze mensen willen inzetten of huidige medewerkers duurzaam inzetbaar willen houden. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met psychische problemen, mensen met niet aangeboren letsel of slechtzienden.

Twee jaar geleden is het idee voor TINT ontstaan vanuit de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT, een initiatief van Cedris, SBCM en TNO) en wordt mede mogelijk gemaakt door A + O Metalektro. Naast Hogeschool Saxion zijn partners aangesloten vanuit diverse hoeken: technologie, onderwijs, kennispartners en bedrijven, zoals VDL Weweler, IJssel Technologie, RCT Gelderland, Werkleerbedrijf Lucrato, Aventus en Akos. Partners hebben daarbij een duidelijk doel voor ogen. Zij willen voorop lopen in de uitdaging om hun mensen duurzaam te laten werken. Zelf zien wij als Hogeschool Saxion een belangrijke taak om in de regio actief te zijn en in de praktijk impact te hebben. We hebben samen met onze partners twee jaar in een verkennende fase gezeten en afgelopen november was de officiële opening van de Technohub in Apeldoorn.

Hoe zorgen jullie ervoor dat deze kennis verspreid wordt?

Daar hebben wij samen met de partners van de TINT een belangrijke rol in. We werken in de vorm van Learning Communities. Vanuit onze partners werden verschillende vraagstukken ingebracht en wij merkten dat er een mogelijkheid was om mensen van elkaar te laten leren. Hieruit volgden enkele thema’s en op basis daarvan hebben we Learning Communitities opgericht. Hiervoor benaderen we ook actief bedrijven die baat hebben om aan te sluiten en we koppelen er ook onderwijs aan. Mooi is dat onderwijs vanuit verschillende disciplines en mbo en hbo hier aan deel kunnen nemen. Op structurele basis kan zo kennis beter worden gedeeld en komen we tot concrete oplossingen en producten voor werkgevers.

Aan wat voor technologische oplossingen moet ik denken?

We kijken mensgericht en vanuit het bedrijf en werkproces. Als technologie geen uitkomst biedt, dan is dat ook een antwoord. Als we merken dat technologie wél een uitkomst kan bieden, gaan we een verdere verkenning in. Als voorbeeld van oplossingen kun je denken aan het vereenvoudigen van werkprocessen, het inzetten van visuele werkinstructies of het toepassen van een vertaalapparaat bij anderstaligen.

Vaak zijn we niet iets compleet nieuws aan het bedenken, maar gebruiken we technologie die er al is, passen die aan of kijken we hoe die binnen een werkproces voor medewerkers ingezet kan worden. De bekendheid van cognitieve support technologie (d.m.v. augmented reality) is bijvoorbeeld nog niet zo groot terwijl er wel heel veel mee bereikt kan worden. Daarom is de fysieke hub ook zo belangrijk. Mensen kunnen zelf zien en ervaren wat mogelijk is. En net zo belangrijk als de stap naar implementatie is de begeleiding die daarbij nodig is. Daar doen we veel aan. We proberen alle stakeholders echt mee te nemen.

Is dit alleen voor technologische bedrijven?

Niet alleen, de toepassingen kunnen ook in andere sectoren worden gebruikt, bijvoorbeeld het vereenvoudigen van processen, zoals het digitaliseren van werkinstructies via een slimme bril of het ontvangen van feedback via camera’s zodat mensen zelfvertrouwen krijgen en weten dat ze het goede doen, zijn breed in te zetten. Loopbaanoriëntatie via virtual reality (VR) is een andere toepassing die breed inzetbaar is. Onze doelgroep ervaart vaak een hoge drempel om te gaan werken. Ze kunnen moeilijk voorstellen hoe bepaalde beroepen of werkprocessen eruit kunnen zien. Door via VR kennis te maken met een werkplek en de bijbehorende taken, bijvoorbeeld in de horeca, techniek of groenonderhoud, wordt die drempel lager.

Wat is jullie doel voor de komende tijd?

We hopen de komende jaren te groeien en daar willen we flink in investeren. Een grote groep vindt ons nu nog niet, dus we hebben wat missiewerk te doen. In Apeldoorn staat nu de eerste Technohub, maar er komen meer van dit soort regionale hubs waar we nauw mee samen werken. Ook werken we aan een digitale catalogus waarbij bedrijven voorbeelden kunnen zien van technologische toepassingen om zo een idee te krijgen wat mogelijk is. Ook merken we dat er interesse is vanuit gemeentes en overheden. We hebben bijvoorbeeld regelmatig het UWV en arbeidsdeskundigen op bezoek. Mensen die langskomen zijn in ieder geval erg enthousiast over wat er allemaal mogelijk blijkt te zijn. Werk heeft een grote impact op je leven, dus we hopen voor zoveel mogelijk mensen werken goed en duurzaam te maken.

Hoofdonderzoeker Sjoerd de Vries en business developer Trea van de Vecht van Hogeschool Saxion

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan